Δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος για την στέγαση υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. Παλαιφύτου

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας» προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

 1. να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Κοινοτικής Κοινότητας Παλαιφύτου της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας.
 2. να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Α.Π.Η.:
  • να είναι ισόγειο και να διαθέτει αίθουσα αναμονής κατάλληλα διαμορφωμένη όπου θα συναθροίζονται τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. .
  • η έκταση του να είναι 100 τ.μ., με απόκλιση ± 20%
  • να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης.
  • να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού μέσων σκίασης, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.)
  • να διαθέτει WC και ντουλάπια κουζίνας με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος που θα συναθροίζονται στην ανωτέρω περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση - τοιχοκόλληση της παρούσας διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, στην άνω αναφερόμενη διεύθυνση, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου του / των εκάστοτε ενδιαφερόμενου / ων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την κ. Δόμνα Ανδρίκου, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8 π.μ. – 3 μ.μ. Τηλέφωνο 23820 - 22503 .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

O Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας
Νικόλαος Βαλνάρης

Διαβάστηκε 797 φορές