Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ** Ορθή Επανάληψη **

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2017.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας έτους 2017, προϋπολογισμού  70.957,76 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/4/2017 στο Δημαρχείο.

(* Προσοχή! έγινε ορθή επανάληψη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς)

Διαβάστηκε 693 φορές