Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμηθείας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των τμημάτων του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. δήμου Πέλλας

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως την Δευτέρα 22/05/2017 εγγράφως σε κλειστό φάκελο, στην έδρα του ΝΠΔΔ Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά τ.κ. 58100, που αφορά στην προμήθεια: ειδών καθαριότητας. Τα παρεχόμενα είδη παρουσιάζονται αναλυτικά:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖ. 1,5 ΚΙΛΑ ΚΥΤΑΡΙΝΗ ΑΑ

ΤΜΧ

290

2

ΧΑΡΤ. ΥΓΕΙΑΣ 40 ΡΟΛΑ 120 ΓΡΑΜ. ΚΥΤΑΡ.

ΤΜΧ

200

3

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚ. ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΤΜΧ

70

4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ (Συσκευασία 7 τεμ)

ΤΜΧ

62

5

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500 γραμ.

ΤΜΧ

440

6

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4

ΤΜΧ

155

7

ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750ML

ΤΜΧ

600

8

ΚΕΖΑΠ 450 ΓΡΑΜ.

ΤΜΧ

40

9

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜ. 500 ΓΡΑΜ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

ΤΜΧ

180

10

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 120 ΕΚΑΤ.

ΤΜΧ

20

11

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΤΜΧ

20

12

ΥΓΡ ΓΕΝ. ΚΑΘΑΡ. 4 Lit.

ΤΜΧ

180

13

ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΜΧ

10

14

ΒΕΤΕΞ (Συσκευασία 10 τεμαχίων)

ΤΜΧ

320

15

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 350 ΓΡΑΜ

ΤΜΧ

173

16

ΥΓΡ. ΓΙΑ ΑΛΑΤ. 500 ΓΡΑΜ. ΨΕΚΑΣΤΗΡ.

ΤΜΧ

80

17

ΣΑΚΟΥΛ. ΓΡΑΦ/WC 20 ΤΕΜ 48*48

ΤΜΧ

398

18

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠ. 52*75 ΜΕ  ΚΟΡΔΟΝΙ

ΤΜΧ

550

19

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣ. 100 ΖΕΥΓΑΡ. ΛΑΤΕΞ

ΤΜΧ

80

20

ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ 1 ΛΙΤΡΟ

ΤΜΧ

169

21

ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ

ΤΜΧ

136

22

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚ. ΛΑΜΠΡ. ΠΙΑΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟ

ΤΜΧ

142

23

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΚΙΛΟ

ΤΜΧ

135

24

 ΑΠΟΡΥΠ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ

ΤΜΧ

16

25

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚ. ΛΑΜΠΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ

ΤΜΧ

20

26

ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡ. ΣΚΟΝΗ 100 ΜΕΖΟΥΡΕΣ

ΤΜΧ

100

27

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧ. 4 ΛΙΤΡΑ

ΤΜΧ

110

28

ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ(ΠΑΠΙ) 750ML

ΤΜΧ

155

29

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30 ΜΕΤΡΑ

ΤΜΧ

30

30

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜ 100 ΜΕΤΡΑ

ΤΜΧ

30

31

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΜΧ

60

32

ΧΑΡΤΟΠ. ΕΠΑΓΓ. 5 ΤΕΜ ΚΥΤΑΡ. 100%

ΤΜΧ

28

33

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΜΧ

600

34

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 ΤΕΜ.

ΤΜΧ

580

35

ΑΝΤΑΛ. ΕΠΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓΑΡ. ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΤΜΧ

20

36

ΣΙΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔ. ΠΙΑΤΩΝ

ΤΜΧ

30

37

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  500 ΓΡΑΜ.

ΤΜΧ

20

38

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ΓΡΑΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΧ

5

39

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 ΛΙΤ.

ΤΜΧ

10

40

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ

ΤΜΧ

31

41

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ 2 ΔΟΣΗΣ

ΤΜΧ

20

42

ΣΠΙΣΤΑ 10 ΤΕΜ

ΤΜΧ

17

43

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300 ml

ΤΜΧ

40

44

ΛΑΔΟΚΟΛΑ 8 ΜΕΤΡΑ

ΤΜΧ

40

45

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΤΜΧ

148

46

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΜΧ

20

47

ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ

ΤΜΧ

15

48

 ΤΑΜΠΛΕΤ. ΓΙΑ ΑΛΑΤ. ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ 50ΤΑΜΠ.

ΤΜΧ

20

49

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΡΕΜΑΣ  500ml

ΤΜΧ

30

50

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ  1 ΛΙΤΡΟ

ΤΜΧ

30

51

ΣΟΔΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  1 ΚΙΛΟ

ΤΜΧ

20


Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,07 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τους Κ.Α. 02.10.6634 & 02.60.6634 του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Διαβάστηκε 619 φορές