Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Πέλλας Σχολικού έτους 2017-18»

Η Πρόεδρος της Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Πέλλας Σχολικού έτους 2017-18», προϋπολογισμού 44.141,41 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 30192700-8 και 30197643-5, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Ντάκα Αφροδίτη, τηλ. : 23823-50855, fax: 23820-29033, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

** ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Για διευκρίνιση σε υλικό της μελέτης κάντε κλικ εδώ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

 

Διαβάστηκε 635 φορές