Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Αραβησσό (3602)

Αριθ. Πρωτ. : 3602

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων της τοπικής κοινότητας Αραβησσού του Δήμου Πέλλας :

Α/Α    Αριθμός Τεμαχίου    Έκταση (στρέμματα)    Ποσό Εγγύησης (€)
1    2622 (τμήμα)    6,357    31,79
2    2622 (τμήμα)    10,039    50,20

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.e= /81ην εκακεστε23εβρουάρακυ σ8 <ατφακγρα 9:30ρ.μ.ε ϭχθ 10:00ρ.μ. />2&nΣν ημοπρασιώ για τ)&n μπο - ινημοτητκοι -ήςνου Δήμου Πέλλας σ.ετιή, αη πρ΅ Πέμπαρακς ΃τάε ε- ιιίης 201έρατάή,ό τ ς, ημοπρασιώ γι διιταζήηί στν εκακεστε2 Μα΄νυ σ8 <΄ο δεκατ χκ,τν εκατακ.εν ειή, αη πραέρημπο - ΄ημημοπρασιώ για τ)&n νημοτητκου Δήμου Πέλλας σ. />2&nΟουιαέρυ ςλειοδοτηταλ΅ ·θ ΍)&n μαρακς ΃ττιογρ ότρο δηέθαςπδηήςησ 201 δλ΅ οτψοα)&nραγμοήςης επμοπρασιώ γς, τθνό τ ςγραςςεθαατφτ’ νηρ κς ε ήτε τις τηειοδοτητια την εκποί ΃η των πα΃της τομφϷση (σ. />2&nαν μια ογιίης 201μπο Τ΄ημημοπρασιώ γροφθ ματάσ έιο΄ημαρατ΁ατ΀ιτροπής α)&nρ΁ακάτω αγαττφνηαςής: />1&nbν. :ητ)&αμορραρέ ϼής δα)&nέτητας Α. />2&n2νήθνημλη του με. 1599/1986α΄ λαησιαπι τολτηϽ πα΃της τ΁ατς ΁ση,τνς ΂ηήςησ 2 ΂ηςηϭχή)&n ί ΃ηοιφερήτραηασ. />2&n3νήθνημλη του με. 1599/1986αυ μεέθαςαυ μα΄ ςηϭχή)&n μαρατητας ραέρηα τνηακτάοταυ μεέρατάή,ό τ υια την εκπσθωση τω υ/Ͻ παγσϷακτγε υ/ προτεμαχίω υ/ π. />2&n4)ραςηοδοήταρικνηής κοημέρή,ότας κου ΔήατΔήτφαυ μεέθαςαυ μ,τνηήςησ ι διουκεστ)&n ιροτατάσης πέρή, ϼ π γιαταχΉνι δα)& επμοπρασιώ γς. />2&n5)ραςηοδοήτ΀μοπρςής κοημέρή,ότας κου ΔήατΔήτφαυ μεέθαςαυ μ,τνηήςησ ι διουκεστ)&n ιροτατάσης πέρή, ϼ π γιαταχΉνι δα)& επμοπρασιώ γς. />2&n6)ρκάαττ σσες ς (₁΁ακάτάσ ήρύηταυ εμάαο) κακάτάσ ητ γιιφϔερΉν τεκμθαςή δηήτρο δλδηήςητάομςο εερμάημοίε τοτπθγς,ια την ααττ)& ·αυ μοηματάή,ό τ υ΄ημημοπρασιώ γρει τ΅κε μο τιει ρέ΀μιηήττν διπαέ(10%)ηήττνμο΄νστ μο μο τοσεοιί ροτεμαχίω υο΄ακτ΁ τ)&nκου ιπια"ο δαίτ απι)& ερασ ρρικ,τσηοερμικ τ)&nφερραέρήςηο δεκτ. :ωσιί άτ. />2&nΤ ιπια"ο δαίτ απι)& ερασ ρρικο΄νη υο μο τοσεοερηο μματηήκυτ)&n δαε΄αϽ παρ ήτ)&nο΄π (20<00)2&nΗ χσ ή δηατιοσϷ την διπσθωση τδια τνιί ροτεμαχια" ραείυϿγταυ ει΅ οτάαυ μαΉνα αςή τ΅ιφϻδιααυ ε31-12-2026 χηδι μα΅είϿγνέην )&nο΄τρίδε΁ακ ς (₹α τνιερε nο΁. />2&nαν υ μερί μερ)& επμοπρασιώ γςνιε ςνιεια τνιί άαςαή)&ή δ΁ίί ρικ γινηηματάή,ό τ εαεί ΍γι nοςτθ )&nφτάσης διειτιτγκοοπγεκοιn κκοο δημα)&nε΁ν τιφϔοπρςής κοετ μώ γςαυ μήμου Πέλλας σ (ίί 360Μτ)&εοίο δ,τν 3602382350831, fax3602382025240, e-mail360ript type="text/javascript'%3E> -- It tlJprefix'/';ma ffB'il ffB'to ') ') \nscript> ript type="text/javascript'%3E> -- It ument.write(une' -- It ument.write(une' ') script> r.

ul

li>Μείπ)& ματάσστι΄)&ις ειερραέρήςηατς ΁σ href="/indees/sys1/A_2ι )&nκοιήαο >>>

li>p>> p style="text-align: center;">ΠΕήμΟΣΡΧ Πtrong>
Ο ΓΡΗΓΟΛΗ ΠΕΑΣ Πtrong>
< div class="clrmFultent --Foot> div Item fulHit-> an class="itemTexHit- 608αρικςn>
> - K2 Plugins: K2BeferDisplayTittent --> - class="clr">
Tweet>

ipt type="text/javascript"> /c="/com/tes/m> .twitDism/");getkits" tyspanpt> > // rcdata-th=900"200rcdata-show-faceseatrue/div> > rcth=900"120/divg:pinsone // >
> > alv class="clrmFulTagsBlock pan>Δηρής)&/span> paulass="clrmFulTags p

li> p
<> <
> < μef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/4165-σ μαί κ-οτάής κ-ασ.l" clι,όεσας οα τησ μαί κ οτάής κ ασε.ε.ιααέρή,.εοίυαές (> μef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/4150κμιςηση ή-μήτν-ιτμί μml" clιαοπρασιώ για την εκπιςηση ή μήτν τμί μ (32400)> μef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/4148κμίσθωση-αμεμ μ γς-α Ͽ-ε άml" clιαοπρασιώ για την εμεό ς οροτεμαχίω υ΁ο δγια Ͽ Λε ά (32403)> μef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/4147κμίσθωση-αερψ ν κ οαρξε-ξη-αml" clιαοπρασιώ για την εκμίσθωση-αιερψ ν κ οα ις γιξε ίϾη-α (32401)> μef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/4146κμίσθωση-αρυίήϺςκμσάσρυτινκ-λας ml" clιαοπρασιώ για την εκμίσθωση-αρυίήτ γιμσάσρυτιν παις γιλλας (32404)>
>
<< μέεό.htμιο ι έρις γιισ γικ γ:pan> class="itemPrinteviousef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/3949κμίσθωση-αεσάσρυαρχ δρξε-ξη-αml" cl «ϔοπρασιώ για την εκμίσθωση-αιαοπρςής τ΅ιάσρυαρχ δ΁ίιοσ ΠέξεσείϾη-ασ (8640) l> < class="itemPriN"> ef="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39/396κμίσθωση-αγροτεμαχίου-αράακηhtml" /> ϔοπρασιώ για την εκμίσθωση-αιροτεμαχίοϽ παιςϔεακηht(10269) » l> < /dl>> < Iteattp-eq://kit-2g/19> > <<<<<<<<<<< <<<<< <<<<<<<<<<< <<<<< <<<<<<<<<<< -container prd="fontftainer" condary"> > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/date/8 > pp>> pppppl> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/οτεμαχια" /ml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α134 ιοο τιςσεέρής)&κ&ha;&ma;&&cron;&&ilon;&ί&a&;&a;&a;&am οτεμαχια" / l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/ΕΥml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α7 ιοο τιςσεέρής)&κ&ta;&ilon;&ilon;&ha;&Pim ΕΥ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/τή οςθως.html" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α2 ιοο τιςσεέρής)&κ&ta;&a;&ilon;&ulon;&pa;&&a;&n&ma;&ilon;&a;&maf; &a τή οςθως.ht l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/τεινhtml" /> le="textInc-erTi:100%itle="Α1 ιοο τιςσεέρής)&κ&ta;&&cron;&ma;&ilon;&ύ&a τεινht l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/σλ)&/ml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α2 ιοο τιςσεέρής)&κ&ilon;&ma;&amώ&b;&a;&bda;&&a;&am σλ)&/ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/ΕΚml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α2 ιοο τιςσεέρής)&κ&pa;&ilon;&pa;&ha;&PimpPimpha;&am ΕΚ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/λλας ml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α2 ιοο τιςσεέρής)&κ&έ&bda;&bda;&a;&am λλας l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/οτεςηημο΂ Τml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α1 ιοο τιςσεέρής)&κ&Pimp;&cron;&amϋ&&cron;&bda;&cron;&ma;&a;&maf; mpί&όpmaf; &a οτεςηημο΂ Τ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/ηήςητροπής ml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α33 ιοο τιςσεέρής)&κ&ma;&&cron;&bda;&a;&pa;ή &ilon;&&a;&&&cron;&&amή ηήςητροπής l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/&·σήςηύ&ώ γml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α15 ιοο τιςσεέρής)&κ&T&ilon;&&&a;&pa;ή &ilon;&&&&ilon;&ma;ί&a;&am &·σήςηύ&ώ γ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/Υml" clyle="textInc-erTi:100%itle="Α1 ιοο τιςσεέρής)&κ&C&ilon;&T&ha;&am Υ l> < /href="/index.php/ενημέρωση/διαγωνισμοί-διακηρύξεις.htem/39ting/tag/ερραι -- ιςσεέρέing/ta4b&·σήςe-m3-e="searoylabn -- ιςσεέρέing/ta4b&΃μ6σμοί-διακηρύξεις.htem/39ις.htitebackh2stρύξεις/d in/.htem.hte)ς.htem/39ις.htitebackh2stρύξεις/d in/.htem.hte)ς.htem/39ις.htitebackh2stρy" -- ιςσεέρέinlu/διαγωνισμοί-διακηρdex.p"ppp(12) ppppp>> pp>> ppppppp> ppppppppppp>ref="/index.php" tνημέρϼ4mpil1 -)h2stρy" -- ιςσεέρέinlu/διαγωνισμοί-διακηρdex.p"ppp(12) pppp2"htitebackh2stρy" -- lu55694317&xfbml=1" Squ-alfjs.parcntNode δια΍ξices){}σolbarclose: έin, ξε, stpo', sκr,.covpo'/){} }) ρy" -- ιςσεέρέinνηashηη/δι2ακηρ1y"0ηη/δια2αηρ1y"0ηη/διαακηρ1y"0η/διαακηρ1y"0ηηstδιαγω]η/onduboolbar:βρο0animpo'/ηst:βροϱom ste)stpo'ρ1y" toggley"0η["", "seleyo'/_subγ"ισtoggleebacη["ρ", "", ""ισanimpo'speγ5η/onσε: δια΍ξices){}σolbarclose: έin, ξε, stpo', sκr,.covpo'/){} }) y" -- ιςσεέρέinνηashηη/δι3ακηρ1y"0ηη/δια3αηρ1y"0ηη/διαακηρ1y"0ηη/διαακηρ1y"0ηηstδιαγω]η/onduboolbar:βρο0animpo'/ηst:βρο0om ste)stpo'ρ1y" toggley"0η["", "seleyo'/_subγ1"ισtoggleebacη["ρ", "", ""ισanimpo'speγ5η/onσε: δια΍ξices){}σolbarclose: έin, ξε, stpo', sκr,.covpo'/){} }) fB'iμampilo ppppp>> η/δ // > tem.-294"h=90rtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.kiackhξεppppάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-29Befekh2stρύξεις/dtρckhξεpp/s/pd- ΄/8 /compontebackh)js'/'d.fB'= ΄/8 /componppάκa>"p>> Πp>> tem.-469efekh2stρύξεις/dtρckhξεpp/s/ιή-δι- ΄/8 /compιtebackh)js'/'d.f';t/ή-δι- ΄/8 /compιppάκa>"p>> Πp>> tem.-47Befekh2stρύξεις/dtρckhξεpp/s/pξεό tlJιntebackh)js'/'d.fB'lr">< tlJιnισ "p>> Πp>> tem.-47α>kh2stρύξεις/dtρckhξεpp/sα ις γιότέθκ 018 "p>> Πp>> tem.-7mpiokh2stρύξεις/dtρckhξεpp/ξεό tlJιια ις γιass=on;&ισ < tlJι& ερασ ρρ΂ηήςησ "p>> Πp>> tem.-7mBefekh2stρύξεις/dtρckhξεpp/stρϺη18 . />ή-δ-- ΄/8 /compιtebackh)js'/'d.kiaϺη18 . />ή-δB'= ΄/8 /compιppάκa>"p>> Πp>> tem.-47ρύkh2stρύξεις/dtρckhξεpp/sςn;ϯαη π-ref=ιοο τις)js'/'d.f';n;ϯαη πς.htem/39ting/tappάκa>"p>> Πp>> tem.-754"h=902stρύξεις/dtρckhξεpp/s9ti& εθω" r- δοάσ "p>> Πp>> tem.-788"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d.kiασ ρρ . ς.htem/μοημα in/.ppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-804"h=902stρύξεις/dtρckhξεpp/spd- ΄/8 /compon-2/sα =on-re/ -άmpbda;&a)js'/'d.ki.Κ.Ε.r />.r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-876"h=902stρύξεις/dtρckhξεpp/spd- ΄/8 /compon-2/sα σ ρρ τμε ·-α-αpbda;&a)js'/'d.ki σ ρρ -goμε ·- >.r/ppάκa>"p>> Πp>> tem.-789efekh2stρύξεις/dtρckhξεpp/s/pd- ΄/8 /compon-2/s-re/ ="clmpbda;&a)js'/'d.k.Ε.r/>.r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-79piokh2stρύξεις/dtρckhξεpp/s/pd- ΄/8 /compon-2/sre/on-rlm/ -pbda;&a)js'/'d.Ε.r/>.r /r />. ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-85ρύkh2stρύξεις/dtρckhξεpp/sιοpbda;&a)js'/'d./>.Σ.r/ppάκa>"p>> Πp>> tem.-86lass90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d..htem/39ting/t/.ppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-864"h=902stρύξεις/dtρckhξεpp/2013-03-20-09-51-33ηη18 pbda;&a)js'/'d.k.Ε.Content --> ppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-74ρύkh2stρύξεις/dtασ ρρ . /ptpρύ--> byltagg a)js'/'d.ntent --> άmagάκa>"p>> Πp>> tem.-743ass902stρύξεις/dtασ ρρ . /p /compή-διg/ερρ)js'/'d. /compή-διg/magάκa>"p>> Πp>> tem.-744"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . /p ικ18 pρntebackh)js'/'d.ικ18 pρnmagάκa>"p>> Πp>> tem.-74lass902stρύξεις/dtασ ρρ . /p9/4146κμίσθω))js'/'d.ki4146κμίmagάκa>"p>> Πp>> tem.-746"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . /p "p>> Πp>> tem.-747"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . /p 18 "p>> Πp>> tem.-748"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . /p8 <ϭ)&n;&afax3yltagg a)js'/'d. <ϭ)&n;&afax3ymagάκa>"p>> Πp>> tem.-749efekh2stρύξεις/dtασ ρρ . /τιια σml" clyle)js'/'d.ιια σmlmagάκa>"p>> Πp>> tem.-75Befekh2stρύξεις/dtασ ρρ . /τe-θηατηΎν " clyle)js'/'d.e-θηατηΎν magάκa>"p>> Πp>> tem.-82piokh2stρύξεις/dtασ ρρ . / 18 ικ΅ γύησθω))js'/'d.18 ικ΅ γύηmagάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-54ρύkhrtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/dtασ ρρ . "clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-62Befekh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-62piokh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-62ρύkh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-623ass902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-624"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-54piokhrtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/dtασ ρρ . "clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-609efekh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-61Befekh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-61piokh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-61ρύkh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-613ass902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-614"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-61lass902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-616"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-617"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-544"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/dtασ ρρ . "clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-597"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-598"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-599efekh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-60Befekh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-60piokh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-60ρύkh2stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-836"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-54lass90rtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/dtασ ρρ . "clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-603ass902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-604"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-60lass902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-606"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-607"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> Πp>> tem.-608"h=902stρύξεις/dtασ ρρ . "p>> ppp>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-487"h=90rtb-like,.cove η/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.mltem.hte)ςmagάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-489efekh2stρύξεις/dmltem.hte)ς/α/t / "p>> Πp>> tem.-547"h=902stρύξεις/dmltem.hte)ς/αςϯ-τμ lock e)js'/'d.kςϯ- Τμ lmagάκa>"p>> Πp>> tem.-49ρύkhrtb-likecurι ,.coveh2stρύξεις/dmltem.hte)ς/αρύις.htitebackh2stρύξεις/d in/.ock e)js'/'d.kρύις.htitebackh11755694317&xfbml=1" Squ-agάκa>"p>> Πp>> tem.-88Befekh2stρύξεις/dmltem.hte)ς/ςηavaschtitebackhεέρ)js'/'d.;&avaschtitebackh-agάκa>"p>> Πp>> tem.-878"h=902stρύξεις/dmltem.hte)ς/ς-θ39tin- <<.php1" ς δ/"p>> Πp>> tem.-884"h=902stρύξεις/dmltem.hte)ς/2δές.μ οο)js'/'d.δές.μ -agάκa>"p>> Πp>> tem.-87α>kh2stρύξεις/dmltem.hte)ς/ tlJ3nu/ "p>> Πp>> tem.-883ass902stρύξεις/dmltem.hte)ς/ ηηlte401)>δ δ ατripηRe οο)js'/'d.goγηηlte401)>δ δ ατr pηRe ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-479efekhrtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d. τιςσεε magάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-87Befekh2stρμέρϼ4mpil1 php/ενe-mail3dimos/Organogramp;_Ftype=" target="_blank<))js'/'d.f9ti& εθω" r- δο . τιςσι ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-51piokhrtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.;ςpς.ht ι ΅ρρ magάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-76lass90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d.ιmι- - -FulCd -gor- magάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-766"h=902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-767"h=902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-768"h=902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-79ρύkh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-769efekh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-77Befekh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-77α>kh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-77ρύkh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> Πp>> tem.-773ass902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-757"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d.afa" r- δο «.;ςpς.ht ιpηamphα»magάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-758"h=902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /αρύις.htitebackh/κ(//]/ucrri -αi -ίρock e)js'/'d.κ(//]/ucrrιώ γ -ίρppάκa>"p>> Πp>> tem.-759efekh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /αρύις.htitebackh/ς-θ39ti2st σes/ <ϵRees /./α/tη-Ό18 hn>//"p>> Πp>> tem.-76Befekh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /αρύις.htitebackh/ς-θ39ti/pd- ασes/ <ϵRees /./α/tη-Ό18 hn>//"p>> Πp>> tem.-76α>kh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /αρύις.htitebackh/8 pώ γ <ϵRe-Ϸ-αgNab i.du_k2ξ>//< νmlemασ ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-76ρύkh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / εό" r- δοά«oγ·--– εόavasα»εέρ)js'/'d.εό" r- δο «.γ·- –B'lr">"p>> Πp>> tem.-763ass902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / έθκ 8 ρa-ς-θ39ti/p -α J3n/"p>> Πp>> tem.-764"h=902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / / δ//ισ/<.dppptη-Ό18 hn>/"p>> Πp>> tem.-82Befekh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /on-re/ εέρ)js'/'d..Ε.r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-82ρύkh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /on-rlm/ml" clyle)js'/'d./>.r /r/ppάκa>"p>> Πp>> tem.-82lass902stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ / ΅ρρ Ͼει< ha;&am )js'/'d. ΅ρρ B'lr"ις. ha;&appάκa>"p>> Πp>> tem.-88ρύkh2stρύξεις/dn;ςpς.ht / ΅ρρ /on-θ39ti/pdn;ςpϹο΄r/.ock e)js'/'d.;-θ39tinon;ςpϹο΄r/.ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-508"h=90rtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d. ΅ρitebιmagάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-637"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/ on=ddn;ϸ(/ε/.-FulRe8 ρkhεέρ)js'/'d.ιon=ddn;ϸ(/ε/. -FuulRe8 ρkhppάκa>"p>> Πp>> tem.-638"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/or- γ <Α4"p>> Πp>> tem.-6mBefekh2stρύξεις/ ΅ρitebι/θ;-39tiock e)js'/'d.;-39tippάκa>"p>> Πp>> tem.-6mpiokhrtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d.ιo ;ϸ(/ε/.magάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-79lass902stρύξεις/ ΅ρitebι/βιo ;ϸ(/ε/./α σ ρρ -βιo ;ϸ(/ηiptpρύ--> ock e)js'/'d. σ ρρ B'ιo ;ϸ(/ηContent --> ppάκa>"p>> Πp>> tem.-796"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/βιo ;ϸ(/ε/./α σ ρρ -βιo ;ϸ(/ηipξη- "p>> Πp>> tem.-819efekh2stρύξεις/ ΅ρitebι/βιo ;ϸ(/ε/./α σ ρρ -βιo ;ϸ(/ηi "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-64ρύkhrtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d.γ <Αa;&appάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-797"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/σ <Αa;&a/σ <Αa;&/pξs/com_k2/i-2tebackh)js'/'d.γι/commι hp/εa Μγ <Αa;&ι/com_k2/imagάκa>"p>> Πp>> tem.-798"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/σ <Αa;&a/ς. "ρa-_k2ο" r- < ock e)js'/'d.ς. "ρa < 2ο" r- < ppάκa>"p>> Πp>> tem.-799efekh2stρύξεις/ ΅ρitebι/σ <Αa;&a/_k2ο" r- <"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-75lass902stρύξεις/ ΅ρitebι/ ΅ρitρρ . "p>> Πp>> tem.-787"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/ς. "ρa-&afaμ;&/ppηip-re/ -rlmock e)js'/'d.ς. "ρa /coma;&ιki.Κ.Ε.r />.r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-79Befekh2stρύξεις/ ΅ρitebι/ te401)ρa-n-θ39ti/pdtpρύ--> ock e)js'/'d. te401)ρa Κ;-θ39tinonntent --> ppάκa>"p>> Πp>> tem.-793ass90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d./commι hp/εckh -ύηppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-774"h=902stρύξεις/ ΅ρitebι/βιo ;ϸ(/ε/.-2/s&afaιmι hp/εa4"p>> Πp>> tem.-829efekh2stρύξεις/ ΅ρitebι/βιo ;ϸ(/ε/.-2/siρςte40 - πςn;-δ/"p>> ppp>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-509efekhrtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.ϸ8 hρitebιppάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-75ρύkh2stρύξεις/d gNa8 hρitebιηα ηή "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-51Befekhrtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d. ρko λhp ppάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-529efekh2stρύξεις/ ρko λhp /Ͼει< τε/ρα4"p>> Πp>> tem.-53Befekh2stρύξεις/ ρko λhp /o άη-ο΃ml" clyle)js'/'d. άη-ο΃mlmagάκa>"p>> Πp>> tem.-53α>kh2stρύξεις/ ρko λhp / lJhp/ ςhp/;&am )js'/'d.lJhp/ ςhp/;&amagάκa>"p>> Πp>> tem.-53ρύkh2stρύξεις/ ρko λhp / le401)ρa-oνααρam )js'/'d.le401)ρa Δoνααρamagάκa>"p>> Πp>> tem.-534"h=902stρύξεις/ ρko λhp /ηημα in/.pdtp ock e)js'/'d.ημα "p>> Πp>> tem.-8mpiokh2stρύξεις/ ρko λhp /υψρα39ti/pdn;ιt8 "p>> Πp>> tem.-80Befekh2stρύξεις/ ρko λhp /ικ όϾeΊ 2tebackh)js'/'d.γικ ό.dάΊ magάκa>"p>> Πp>> tem.-80piokh2stρύξεις/ ρko λhp /pt. ebι-_k ;&a/i2tebackh)js'/'d.ι. ebι < ;&a/imagάκa>"p>> Πp>> tem.-80ρύkh2stρύξεις/ ρko λhp /π . <ιιακη 2tebackh)js'/'d. . ιιακη magάκa>"p>> Πp>> tem.-854"h=902stρύξεις/ ρko λhp /tςn; hp/εaϾe΁n;ipξη- "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-493ass90rtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.α" it01)ρa"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-83α>khrtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d./commι hp/εckh -ύηppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-83ρύkh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-833ass902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-83lass902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-496"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-497"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-807"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ock e)js'/'d.f="a ppάκa>"p>> Πp>> tem.-806"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-808"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρaπit01Ό18ς.ι/39ti/υήςησ t΍ hυισ/<.d/com_k2/imagάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-498"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-tebackh)js'/'d.u-ma;te4-> ιά -mlαm-onntent --> ppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-589efekh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-/α <σςa;&/pptp ΀-re-ml"re-pϹntebackh)js'/'d.γι <σςa;&/ισ "p>> Πp>> tem.-59Befekh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-/hυ39tipptp ΀-re-ml"re-pϹntebackh)js'/'d.α < 39tiισ "p>> Πp>> tem.-59piokh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-/α <σςa;&/pp·m. -r -re-ml"re-pϹ ptphυtebackh)js'/'d.u <<ϵ n ppάκa>"p>> Πp>> tem.-59ρύkh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-//pξ΍ϵRe/> Πp>> tem.-596"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-// ιεα-εα ip tebackh)js'/'d. u-n;-ισ "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-499efekhrtb-likeη/δ/δι2h2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-618"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa ock e)js'/'d.γι /ιϹς.ιntent --> ppάκa>"p>> Πp>> tem.-619efekh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-50Befekh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-50piokh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-50ρύkh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-503ass902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-504"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-87ρύkh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-874"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-507"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-809efekh2stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-818"h=902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> Πp>> tem.-873ass902stρύξεις/ γ <ϵit01)ρa"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-513ass90rtb-likeη/δ/διαh2stρ#<))js'/'d.ημαϼ ή ιπια"εε ppάκa>"clrtb-likeη/διαα>Πp>> tem.-776"h=90rtb-likeη/δ/δι2h2stρ#<))js'/'d. 8 . ς.iερσεppάκa>"clrtb-likeη/διαρύp>> tem.-77lass902stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ "p>> Πp>> tem.-777"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ .r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-778"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ .r /ppάκa>"p>> Πp>> tem.-779efekh2stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ "p>> Πp>> tem.-78Befekh2stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ "p>> Πp>> tem.-823ass902stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ .r /r/ppάκa>"p>> Πp>> tem.-877"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / 8 . ς.i/39/σε/ "p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-78piokh2stρύξεις/ ιπια"εε / · ·- " clyle)js'/'d.gor ·- -FulCd -gor- magάκa>"p>> Πp>> tem.-849efekh2stρύξεις/ ιπια"εε / h νήte ι. "p>> Πp>> tem.-853ass902stρύξεις/ ιπια"εε / <ϵοσβσ1)ρ / "p>> Πp>> tem.-78ρύkh2stρύξεις/ ιπια"εε /ε lα"ε tebackh)js'/'d. lα"ε magάκa>"p>> Πp>> tem.-783ass902stρύξεις/ ιπια"εε / ιδ ο 8 te.ϭ ι h2 -αgNabackhεέρ)js'/'d.ιδ ο 8 te.ϭ ι h -goαgNabackhppάκa>"p>> Πp>> tem.-784"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / "p>> Πp>> tem.-78lass902stρύξεις/ ιπια"εε /δ αα νήtebackh)js'/'d. αα νήppάκa>"p>> Πp>> tem.-786"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / ι pς.h;& tebackh)js'/'d.goγι pς.h;& ppάκa>"p>> Πp>> tem.-837"h=902stρύξεις/ ιπια"εε /ό ιμ&-tebackh)js'/'d.;-θ39tinonlr">< ιψ .« u-Α» ppάκa>"p>> Πp>> tem.-824"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / p;Ϸ p/ < 1" r- tebackh)js'/'d.p;Ϸ p/ -FulC" r- ppάκa>"p>> Πp>> tem.-536"h=902stρύξεις/ ιπια"εε / =" o-Ό1αm.i/3it01ιο..m )js'/'d.=" o-Ό1αm.i .ς. ιο..ppάκa>"p>> ppp>"p>> Πp>> tem.-514"h=902stρύξεις/dhteι pς.h;&-tebackh)js'/'d.hteι pς.h;&-ppάκa>"p>> ppp>
> ffContainer">

=902stρμsρϼ4mfξusnow.tom/" style="display:block; font-size:0;height:0; ">FξUsNow.tomκa>
ιά -mlαm-onntent --> pph2d

ιπια"εε dtp-ισ- ιά -σmlαm- .. =902stρύξεις/. γ <ϵit01)ρa ιά-rσmlαm-tebackhtitle=".α u-ma;te4-> ιά -mlαm-onntent --> "d.=" Ϻηιε/r- m..

=" oιμ& re-ισ .ι ιit01)ρaισ /c- .< t01)ρa π>=902stρύξεις/.λ01)itι/βιo ;ϸ(/ε/.-2/
> footer">
"ph2d
<>> ad. ς. οσ 18 - ής αϷ ε/άη-ο ε απaισ Fulr"ήit0hteιaισ "p>> <>> a02stρύξεις/. γ <ϵit01)ρa> 1khtitle=".ά΁τε/."d.ά΁τε/.ppa>"p>> <>> a02stρύξεις/. ιπια"εε / =" o-Ό1αm.i/3it01ιο..m title=".=" o-Ό1αm.i"d.=" o-Ό1αm.ippa>"p>> ppp>
=9002stρμsρssl.tomodo.tom"p>> tomodoTL">Comodo SSL
=/body> =/ >