Τηλέφωνα Ανταποκριτών ΟΓΑ - ΕΛΓΑ Δήμου Πέλλας

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Σ   Ο Γ Α   Δ Η Μ Ο Υ   Π Ε Λ Λ Α Σ
Δημοτική Ενότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Ω Ν Αλεξίου Κυριακή 2382350821
Δεβεντζή Βικτωρία 2382350821
Δοκίδου Άννα

2382350825

2382351318

Ζούδας Χρήστος 2382350844
Κώσση Όλγα 2382350847
Λαφαζάνη Δάφνη 2382350857
Πάσχου Ευτυχία 2382350040
Παυλίδου Ευθυμία 2382350870 
Στοϊωάννου Ορέστης 2382350837
Τριανταφυλλίδου Κυριακή 2382083227
Τσαυταρίδης Δημήτριος 2382350835
Κ Ρ Υ Α Σ   Β Ρ Υ Σ Η Σ Διαφωνίδου Χρυσοβαλάντω 2382351310
Ελευθεριάδης Κυριάκος 2382351217
Καρασαρίδου Αθηνά 2382351236
Νταούλα Δήμητρα 2382351212
Ξένου Μαρία

2382350875

2382351235

Σπυρίδης Κυριάκος

2382350891

2382351235

Τσάτσης Αντώνιος 2382351224
Χάλη Μαρία 2382351228
Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Βαλασιάδου Αικατερίνη

2382350802

2381061228

Γρηγοροπούλου Βάγια 2382351313
Ζήνδρος Κων/νος

2382350845

2382351308

Ιωαννίδου Σμαρώ 2382351315 
Καραχρήστος Γεώργιος 2382351314
Μίγκου Ελένη 2382351308
Ράγγος Πέτρος 2382351327
Κ Υ Ρ Ρ Ο Υ Βεζυρίδου Κωνσταντία 2382350844
Καρυπιάδου Μαρία 2382351421
Μαλιούφας Αναστάσιος

2382351419

2382351420

Τεμπερεκίδου Φωτεινή

2382350857

2382351420

Φυντανής Ιωακείμ 2382350834
Χατζάρας Θεόδωρος 2382350893
Π Ε Λ Λ Α Σ Βλαδίτσης Δημήτριος 2382351741
Μπουμπούση Μελωδία 2382351770
Σαλαμάνη Δέσποινα 2382350026
Χατζόπουλος Αναστάσιος 2382082944
Χερκελετζή Αναστασία

2382350845

2382031202

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Σ   Ε Λ Γ Α   Δ Η Μ Ο Υ   Π Ε Λ Λ Α Σ

Δημοτική Ενότητα  Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Δ.Κ. Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Ω Ν - Τ.Κ. Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ι Ο Υ Κώσση Όλγα 2382350847
Λαφαζάνη Δάφνη 2382350857
Τ.Κ. Α Μ Π Ε Λ Ε Ι Ω Ν Παπαδοπούλου Ελένη 2382350846

Τ.Κ. Α Γ Ι Ο Υ  Λ Ο Υ ΚΑ

Διαφωνίδου Χρυσοβαλάντω 2382351310
Δ.Κ. Κ Ρ Υ Α Σ  Β Ρ Υ Σ Η Σ Ντίτουρα Χριστίνα 2382351219
Τ.Κ. Α Κ Ρ Ο Λ Ι Μ Ν Η Σ Τσάτσης Αντώνιος 2382351224
Τ.Κ. Ε Σ Ω Β Α Λ Τ Ω Ν - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ Χάλη Μαρία 2382351228

Τ.Κ. Π Α Λ Α Ι Φ Υ Τ Ο Υ - Δ Ρ Ο Σ Ε Ρ Ο Υ -

Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Ι Ο Υ - Γ Υ Ψ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

Γρηγοροπούλου Βάγια 2382351313
Τ.Κ. Κ Α Ρ Υ Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ Ιωαννίδου Σμαρώ 2382351315
Τ.Κ. Γ Α Λ Α Τ Α Δ Ω Ν - Λ Ι Π Α Ρ Ο Υ - ΑΓ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Ράγγος Πέτρος 2382351327

Τ.Κ. Α Ρ Α Β Η Σ Σ Ο Υ

Αλεκόζογλου Μαρία 2382099616
Τ.Κ. Π. Μ Υ Λ Ο Τ Ο Π Ο Υ  Βεζυρίδου Κωνσταντία 2382350844
Τ.Κ. Ν. Μ Υ Λ Ο Τ Ο Π Ο Υ - Α Χ Λ Α Δ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
Γαβριηλίδου Αντωνία 2382350877

Τ.Κ. Π Λ Α Γ Ι Α Ρ Ι Ο Υ

Καρυπιάδου Μαρία 2382351421

Τ.Κ. Λ Α Κ Κ Α Σ

Μαλιούφας Αναστάσιος

2382351419

2382351420

Τ.Κ. Α Ξ Ο Υ

Τεμπερεκίδου Φωτεινή

2382350857

2382351420

Δ.Κ. Π Ε Λ Λ Α Σ

Βλαδίτσης Δημήτριος

2382351741

Τ.Κ. Α Θ Υ Ρ Ω Ν

Χατζόπουλος Αναστάσιος

2382082944

Τ.Κ. Ν Ε Α Σ  Π Ε Λ Λ Α Σ

Χερκελετζή Αναστασία

2382350845

2382031202

Διαβάστηκε 12240 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τηλέφωνα Δήμου Πέλλας Αστυνομικές Υπηρεσίες »