Τηλέφωνα Δήμου Πέλλας

Πληροφορίες 2382350800 - 839
Επιμελητές 2382350839 - 893
Πρωτόκολλο 2382350838

Ιδιαίτερο Γρ. Δημάρχου

2382350808 - 850
Συνεργάτες Δημάρχου 2382350801 - 805 - 810
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 2382350823 - 867
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών 2382350806
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2382350804
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 2382350807
Νομικός Σύμβουλος 2382350819
Αυτοτελές Γρ. Διοικητικής Βοήθειας 2382350800 - 871
Γραμματεία Εκτελεστικής Επιτροπής 2382350802
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 2382350892
Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2382350857
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2382350891
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 2382350847
Γρ. Δημοτολογίων 2382350826 - 827 - 848 - 860 - 861
Γρ. Ληξιαρχείου 2382350825
Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού 2382350821 - 822 -828 - 846 - 871

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

2382350829 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

2382350857

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 2382350835
Γρ. Εξόδων 2382350832 - 851
Γρ. Προμηθειών 2382350833 - 851
Γρ. Διπλογραφικής & Προϋπολογισμού 2382350836
Γρ. Μισθοδοσίας 2382350835 - 866
 Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας  2382350831
 Γρ. Εσόδων  2382350837 - 844
 Τμήμα Ταμείου  2382350830
 Ταμείο  2382350834
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 2382350811
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων 2382350863
Υποδοχή Τεχνικής Υπηρεσίας 2382350853
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας 2382350810
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας 2382350854
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 2382350813
Αρχιτέκτονες 2382350890
Πολιτικοί Μηχανικοί 2382350812 - 818 - 841 - 842 - 843 - 863
Τοπογράφοι 2382350816

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

2382350870
Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής 2382350803
Γρ. Προγραμματισμού & Ποιότητας 2382350845
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2382350873
Τμήμα Ανάπτυξης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  -
Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2382350874 - 875 - 877
Γρ. Απασχόλησης & Τουρισμού 2382350878
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 2382350840
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 2382350851
Γρ. Πρόνοιας 2382350849 - 879
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 2382350855
Γρ. Αθλητισμού 2382350809 - 850
Γραμματεία Α/θμιας Εκπαίδευσης 2382350820 - 855
Γραμματεία Β/θμιας Εκπαίδευσης 2382350845
Διεύθυνση Πολεοδομίας 2382352230
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 2382352234
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 2382352233
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 2382352237
Γραμματεία Διεύθυνσης Πολεοδομίας 2382352231
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας 2382022567
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας 2382083227

Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής Απορριμμάτων

2382082945

Τμήμα Ανακύκλωσης

2382350858 - 824

Τμήμα Κίνησης, Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων, Ηλεκτροφωτισμού και Καυσίμων

2382082944

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πρασίνου

2382083282

Διεύθυνση ΚΕΠ

2382350040

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

2382351318

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2382350026

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης

2382351216

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δ.Ε. Κρύας Βρύσης

2382351217
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κύρρου 2382351419

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δ.Ε. Κύρρου

2382351423
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου 2382351301
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 2382351314
 Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πέλλας 2382351771
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δ.Ε. Πέλλας 2382351780
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Βλάβες ΔΕΥΑΠ 2382056016 - 017
Διευθυντής 2382056014
Λογιστήριο 2382056015
Γραφείο Καταναλωτών 2382056010
Ταμείο 2382056012 - 2382350872
Διαβάστηκε 50397 φορές