Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας προκηρύσσει τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ωρομίσθιου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά έως τις 31 Ιουλίου 2017, στη Γραμματεία του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου.

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δύο όψεων
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  5. Τίτλους Σπουδών
  6. Προϋπηρεσία σε Ωδεία
  7. Προϋπηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισμούς κλπ
  8. Βιογραφικό Σημείωμα
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση του υποψηφίου

Ο υποψήφιος των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23820 24434 & 23820 84371.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.
Απόστολος Φάκκας

Διαβάστηκε 523 φορές