Γαλατάδες

Ο οικισμός των Γαλατάδων είναι ένας από τους παλαιότερους της περιοχής, όπως βεβαιώνεται από την Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία πιθανότατα ικοδομήθηκε προ του 19ου αιώνα. Οι Γαλατάδες οικοδομήθηκαν σε υψόμετρο ώστε να προστατεύονται από τις πλημμύρες του Βάλτου. Έτσι, όταν το 1979 πλημμύρισε η περιοχή από το νερό του ποταμού Μογλενίτσα, οι Γαλατάδες έδειχναν σαν νησί σε λίμνη.

<ν Εκκληά οσθουϹ Γαλατάδ η.

<ς παά ύοδονασία των ΓαλατάδωζήσαΚλαείευρΌοδο η ν ενεταί σι έ΃αΟθδ΃ερηκχ(οιοσχ)α, η οποιοις οιβρύ οσ χπαρ. υρΚλαείευ έ΃επαοσθηκπωικ-ενότη οστι28-6-1918η ες γπό τηΚκαο στησηκ η περη εβκσθουϟ οικιϹβρς καείε(Λκκό)ααε ν(ό,Κρύα Βρύ)αάλοκ·(α΅ό πειαί Δήπε)ακαο στησηκ ς ζξάε(ι,Παλφσ)υφε νη εό τητας γ ήο του20ό τΚλαείεμει 390ις ιβήϱ, οη οπο΄αι ικολοντη εό έεπαΑγηκ Ό τηκΌ τ π πργη.

<λη΃εοτιΉζήσαη οη εκοο τ΁εοσ οπάρ΃ία τοϜσρύοοιβϿυ αιώ,ιϬα σαη οποϱ, οχπαϵβποϜσρύοδοικ Όδω΂ οικέγδεωη,Σλογβε΄ηηκ ϧκακιτά ογοΠε,Κροδοντοσ σ οοϯα τοϝναει΄ηηκ ΅όπό τηπηασία τοϷ οαλειπηβϿϓι΄ πϓο σσα,αΑεϹώ΄σ ιρωση τιοιϬαδωΒ τοα πεδϽα.ς ρϭ γ ες τοϷ οαλειπηβϿϓι΄ πϓο σσαι΃, όταταπό τουϹ Γαλατάδ΁ηκ ϱ΄γιομει ηκτ,ατηαϵ σ τ΅ Βάλ,οσ ϭ ησΠαε .ακϬα τηταοϭ ίωση τοχπαϵβϿοστι18-10-1912ϱ, οΟθδ΃ηποω, ϵίωταδεϵςκυ πουψέλτ ρεσ πκϹο σρνα. ΟυκΣλοικϯα τουγέψταη εϵο΂ β΃ίηκ ιϭ ίωσαη,Κρ σ ση Δήση τι.ρυ24μοκστ ήθηκα΀ό γδ΁ από τχπαρην τααα ρεχ νεύοτοϱ ρεΚλέλκόναη κΣλοδονασίί σι Γαλατάδ΁ ν ενεταί σωϻη΃εοτιΉ κα΃γ έγάςήϱηκο ΁ηκ σ τηκηυ Ͽυ που πρ νόντπως τοιβ, Ϻ 9.000ς β΃ωηκ ϳι΄ήση πεησσότάδωκηβ πς αδϽα. Οι Γαλατάδε΃η΃επαοσθητπωταΌοδοηκ-ενότη οστι25-8-1933υ τητας γ ήο του28 οα΅ισμότογκσθου846αις ιβήρςυ40ό ϲ 1286αις ιβήρςυ61σθου1684ηκ τςυ91σθου2039υ Δήπεα, οα΅ισμόσθουν είνα2300ις ιβνη.

<σθουι ΓαλατάδεγλσθοαΑβρύ οικο ευ από ία Πέση του 19ου αιώνη επϿ σ ρωηκ,, όπω΃η έ γ19΄η, ουκΣλοικϮρςΧ γσ τΔβϴο,ν ώυ απαϻϿεπαεγλσθμύληα π εϷ εϱ ϱπό τηΤηΠέϵ υ από κεωσολε΄νΕ. λαπό ηταϾα΃εωση ρεε λίμουι ΓιαννιϱιϮϱ, ουκΣλοικϯα τϱ, ικιϹβαάλοκ·μοκσΠέλΈτα τχπαρηηκ μοκστ ήθηκα΃ ϸουι Γαλατάδεηκ ττηΚ Βρύα ΒρύϽη.

<η ϸι΄ία των Γαλατάδωγάαλ εαϵ ιπό ία ό ι΄ί35χδροο.αν κι΃γ η ρεηκέϵ γέγ ες τοσ οκα΃ογβα από ϴωΦ.ϓιιρΈτ τό τ1970ταα οϿόϻη σ ϴωλεΠέϵση τοχπαϵβ.αν ϺΈοχεηκέϵ γέγ ηκ Ϸ΃ο σρση ρη ρ ί΀κα΃γεσ οκα΃ογβ,η κΣ πΈτα ϸουι Γαλατάδεηκι ΀ π ΀κα΃γεηκ μυ ϸι΄΀ες το λτ οιβϿσ οκα΃ογβϵηκ πως τα π σ ϴωλε΃γ η τοσ εοχώδε ρεΕοοχ ρνη.<
l>
l> ΔΓι οσθη 16709 ϸις an> an>
">
t>$(functid, s,d#"on()> η" r js,dfjs = d.widElnagemsByTagName(s)[0]{}); ηif (d.widElnagemById(#"oon(); ret;}}); ηjs = d.tIncteElnagem(s);js.id = id{}); ηjs.e" = rc/connect.facebook.net/en_US/alodal#appId=177111755694317&xfbml=1"{}); ηfjs.parmntNode.lugert K2Bef(js,dfjs({}); }(); docum, 'avascri, 'facebook-jssdk'3E") '>
t>
t>$(function("> wind___gcfg = {r" l: 'en'}; // Define ch-but default r" lu-imahere"> η" r po = d; documetIncteElnagem('avascri);po.pt tath e='text/javascri;po.asyn = true") ηpo.e" = '? "httpsapis.googleogo.cjs/p2 soneogo.") η" r s = d; documewidElnagemsByTagName('avascri)[0]{ s.parmntNode.lugert K2Bef(po, sE") })(E") '>
">
t>
-->
--> --