Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Νέα Πέλλα

Η Νέα Πέλλα βρίσκεται σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Είναι ένα προσφυγικό χωριό, με άριστη ρυμοτομία. Άρχισε να οικοδομείται το 1925 από πρόσφυγες προερχόμενους από το Τσιφλίκοϊ της επαρχίας Τσατάλτζας στην Ανατολική Θράκη.

Νέα Πέλλα

Η Νέα Πέλλα. Η Νέα Πέλλα βρίσκεται σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης, στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. 

Διαβάστηκε 18509 φορές