Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πέλλας 2015-2019