Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

  • Στάμκος Γρηγόριος: πρόεδρος της Ο.Ε.
  • Λούσπα Ερασμία: μέλος της Ο.Ε.
  • Δεληγιαννίδης Κωνσταντίνος: μέλος της Ο.Ε.
  • Σεραΐδης Πέτρος: μέλος της Ο.Ε.
  • Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος: μέλος της Ο.Ε
  • Σκορδής Νικόλαος: μέλος της Ο.Ε.
  • Παπανικολάου Νικόλαος: μέλος της Ο.Ε.
  • Αρνάκης Τιμόθεος: μέλος της Ο.Ε.
  • Καστερίδης Ευστάθιος: μέλος της Ο.Ε.
Διαβάστηκε 10564 φορές