Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

  • Στάμκος Γρηγόριος: πρόεδρος της Ο.Ε.
  • Στεργιούλας Δημήτριος: μέλος της Ο.Ε.
  • Φωκάς Ιωάννης: μέλος της Ο.Ε.
  • Ανδρεάδης Γεώργιος: μέλος της Ο.Ε.
  • Επιτροπάκης Αθανάσιος: μέλος της Ο.Ε
  • Δαρδανελιώτη Αναστασία: μέλος της Ο.Ε.
  • Μήνδος Βασίλειος: μέλος της Ο.Ε.
  • Θεοδωρίδης Θεόδωρος: μέλος της Ο.Ε.
  • Κάλφας Στέργιος: μέλος της Ο.Ε.
Διαβάστηκε 13355 φορές