ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας αποτελεί μία αμιγής, δημοτική επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας. Συστήθηκε το έτος 1996 και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές του έτους 1997. Βασικός χρηματοδότης της είναι ο Δήμος Πέλλας. Οι χορηγίες του υπό τη μορφή προγραμματικών συμβάσεων επιτρέπουν στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. να υλοποιεί τον πολιτιστικό και κοινωνικό της ρόλο. Οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης στεγάζονται στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, ενώ οι δραστηριότητες της επεκτείνονται και σε άλλους χώρους, που ολοκληρώνουν την κτιριακή υποδόμη της.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. μέσα από την οργάνωση συγκεκριμένων υπηρεσιών πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα έχει θέσει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

  1. Συνεργασία με τους τοπικούς, πολιτιστικούς συλλόγους με στόχο τη διατήρηση της λαογραφικής παράδοσης στο Δήμο Πέλλας.
  2. Οργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων παραστασιακών τεχνών.
  3. Ανάπτυξη της τοπικής ιστορίας.
  4. Ανάδειξη και αξιοποίηση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση τους με την τουριστική ανάπτυξη στο Δήμο Πέλλας.
  5. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τουριστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόμενο και χαρακτήρα.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. έχει θέσει ως όραμα της τη συμμετοχή της στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Δήμου Πέλλας. Να συμβάλει ως ένας φορέας, ζωντανός και ενεργός στη διαμόρφωση ενός δήμου, που σέβεται το ιστορικό παρελθόν του, αγαπά την παράδοση αλλά και αναζητά την προοπτική του μέσα από τη συμμετοχή στο καινούργιο.

Διαβάστηκε 18956 φορές

ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. - Χάρτης