Το 60% της τελευταίας πρόσκλησης του προγράμματος LEADER στο Δήμο Πέλλας

Έργα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα LEADER που αφορούν το Δήμο Πέλλας.

Πρόκειται για δράσεις που έχουν ως βασικές επιδιώξεις, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, την προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών μας πόρων κυρίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η επεξεργασία και η σύνταξη των δεκατριών (13) προτάσεων – δράσεων του Δήμου Πέλλας, της ΔΗΚΕΠΑΠ και των φορέων του Δήμου που έτυχαν θετικής αξιολόγησης, έγινε εξ’ ολοκλήρου από το προσωπικό του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 4035 φορές