ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΑΠΠΑ - «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Κατόπιν της δημοσίευσης από Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης των προσωρινών πινάκων επιλέξιμων δομών ανά νομό της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ενημερώνουμε τις μητέρες νηπίων που σύμφωνα με την αρ. πρ. 1034/19-06-2012  της  Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (για ωφελούμενες μητέρες) επιθυμούν να εγγράψουν  τα τέκνα  τους σε Δομές  παροχής φροντίδας και φιλοξενίας με  συνέπεια τη  μη  καταβολή τροφείων ότι:

1. Στο Κέντρο  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Δήμου Πέλλας έχουν ενταχθεί οι παρακάτω δομές:

  • Κωδ. 29876.  Γραφείο Β΄ Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών (τηλ. 2382024804)
  • Κωδ. 29878.  Γραφείο Γ΄ Παιδικού Σταθμού Γιαννιτσών (τηλ. 2382029322)
  • Κωδ. 29874. Γραφείο  Παιδικού Σταθμού Πενταπλατάνου (τηλ. 2382022030)
  • Κωδ. 29880. Γραφείο Παιδικού Σταθμού Πέλλας (τηλ. 2382031836)

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που:
 α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι  Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 β)    Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 €.

3. Οι μητέρες για να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:        
α)  να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ)  να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

δ)  να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού).

4. Για παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών:

  α) Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, από τις 13/07/2012, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω Διευθύνσεις

  • Γραφεία Αθηνών  (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο»)  στα τηλέφωνα 2131320600.
  • Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος - 54626, Θεσσαλονίκη),  στα τηλέφωνα 2310-544714 και 2310- 544731.
  • Γραφείο Θεσσαλίας (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.

β) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (http://www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΑΠΠΑ


                                                                       ΜΑΡΙΑ  ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ

Διαβάστηκε 4736 φορές