Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις για υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67930

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 6479/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ Ν. Μυλοτόπου – Δ.Ε. Κύρρου-  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.


Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 6475/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ . Εσωβάλτων – Δ.Ε. Κρύας Βρύσης-  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67928

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 6478/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ Ακρολίμνης – Δ.Ε. Κρύας Βρύσης-  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67924


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 6475/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ Αγίου Λουκά – Δ.Ε. Κρύας Βρύσης-  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67920

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 6477/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ Αξού – Δ.Ε.Κύρρου -  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤ. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά   17 /10 /2012
Aριθμ.πρωτ. 67922

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το  με αρ. πρ. 5756/4-10-2012 έγγραφο της  Α.Δ. Μ-Θ / Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού  που αφορά  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου :
« Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο Τ.Κ Παλαιφύτου – Δ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου -  Δ. Πέλλας - Π.Ε. Πέλλας».
 Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας από 17-10-2012 μέχρι και 16-11-2012 μπορεί να λάβει γνώση επί του περιεχομένου  του φακέλου της Μ.Π.Ε και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του , όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.
Φορέας υλοποίησης : Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας

Πληροφορίες :
1.    Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.- Κ.Μ. Βας. Ολγας 198
τηλ: 2313319787
2.    Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας
τηλ: 2381351359 και
3.    Δήμος  Πέλλας  Κα Σαλονικίδου Ελευθερία
Τηλ: 2382350818.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4764 φορές