Τοπικό σχέδιο απασχόλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Πέλλας και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάταση Στην Πέλλα» προσκαλούν τους κατοίκους του Δήμου μας που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:
I.   Άνεργοι/ες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
II.  Νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών)
III. Αγρότες/ισες
και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις του Σχεδίου.
Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης  τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

Οι αιτήσεις γίνονται καθημερινά στο ισόγειο του Δημαρχείου Πέλλας στα Γιαννιτσά 9:00 με 11:00 το πρωί, υπεύθυνη κα Χριστίνα Πολατσίδου, τηλ 2382350800
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 15/04/2013 έως 20/05/2013.

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «Δίκτυο προώθησης στην απασχόληση μέσω της εξειδικευμένης πιστοποίησης δεξιοτήτων» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάταση στην Πέλλα» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου ή από την www.anatasistinpella.gr

anatasi

Διαβάστηκε 5109 φορές