Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΟΠΣΑ-ΑΞΙΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη»,


στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

ΚΑΛΕΙ


τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες (κατοίκους του Δήμου Αλεξάνδρειας ή Δήμου Πέλλας ή Δήμου Σκύδρας) που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη και είναι:  
Α.  Να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
   ή
Β.  Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.    
    ή
Γ.  Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες  προϋποθέσεις (προϋποθέσεις στο www.alexandrinigi.gr).

Αντικείμενο :  θα επιλεγούν 110 ωφελούμενοι, με σκοπό την προετοιμασία, την κατάλληλη αναβάθμιση των προσόντων τους, την υποστήριξη  και την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

 ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ και την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κάνοντας κλικ εδώ >>


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων  παραλαμβάνονται έως και  15/07/2013 από το Δημαρχείο Πέλλας (Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως – Γιαννιτσά, 2ος όροφος,  τηλ 2382350845,  κα Χερκελετζή Αναστασία, καθημερινά από 9:00 – 11:00 π.μ.)

Διαβάστηκε 4767 φορές