Ανακριβές, αναληθές και ανυπόστατο το δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος

Έκπληξη προξένησε στη δημοτική αρχή και στα στελέχη του Δήμου Πέλλας που γνωρίζουν τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, το σημερινό  δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος ,το οποίο εμφανίζει  το Δήμο Πέλλας  να περιλαμβάνεται στους 17 δήμους που δεν κατάφεραν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και κινδυνεύουν με μετακινήσεις αλλά και απολύσεις υπαλλήλων.

Καταρχήν ουδεμία σχέση έχουν τα προσωρινά  οικονομικά απολογιστικά στοιχεία του 2013 που παρουσιάζει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της με τον προϋπολογισμό του 2014.Ο προϋπολογισμός του 2014 εγκρίθηκε από το Οικονομικό Παρατηρητήριο  Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης.

Ο Δήμος Πέλλας έχει γραπτή  απαντητική επιστολή από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με Αριθ. Πρωτ. 501 και ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2013  η οποία χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας Ρεαλιστικό και Ισοσκελισμένο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής. Γνώμη του Παρατηρητηρίου :  Το Παρατηρητήριο  έχει τη γνώμη ότι ο π/υ σχέδιο του οποίου αξιολόγησε,  συμμορφώνεται  με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ. 30842/2013 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
-Είναι ρεαλιστικός
-Είναι ισοσκελισμένος

Ο Δήμος Πέλλας χαρακτηρίζεται από βιώσιμη οικονομική λειτουργία, καθώς έχει εξοφλήσει το σύνολο σχεδόν των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι και το 2012,ενώ έχουν απομείνει ελάχιστες υποχρεώσεις του 2013, παρουσιάζοντας ταμειακό πλεόνασμα της τάξης του 1.253.505 ευρώ ,παρά τις μεγάλες περικοπές πόρων που έχει υποστεί από την κεντρική διοίκηση.

Συγκεκριμένα έχει επιτύχει τα τελευταία τρία χρόνια σημαντική μείωση των λειτουργικών του δαπανών, διεκδίκηση σημαντικών πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ταυτόχρονα αποπληρώνει κανονικά τις δανειακές υποχρεώσεις που είχαν δημιουργήσει  προηγούμενες διοικήσεις , τις οφειλές προς προμηθευτές και τρίτους, τις επιχορηγήσεις προς τα νομικά πρόσωπα ενώ καταβάλλει κανονικά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε στο Δήμο 16 Δεκεμβρίου 2013 με Αριθ.Πρωτ. 2271 ο Δήμος Πέλλας ΔΕΝ έχει πλεονάζον προσωπικό αλλά θα μπορούσε να απασχολεί ακόμη ένα άτομο.

Για τους παραπάνω λόγους οποιοδήποτε δημοσίευμα  περιλαμβάνει το Δήμο Πέλλας ανάμεσα στους "κόκκινους" Δήμους που θα υποστούν τις συνέπειες του μέτρου της διαθεσιμότητας θεωρείται ανακριβές, αναληθές και ανυπόστατο.

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε ποιοι βρίσκονται πίσω από τις «πληροφορίες» που επικαλείται το δημοσίευμα,  ποια είναι η πραγματική πηγή ενημέρωσης τους και για ποιο λόγο στοχοποιούν το Δήμο Πέλλας, σε μία περίοδο μάλιστα που ο Δήμος Πέλλας καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο οικονομικό συμμάζεμα,  σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από σημαντικά έργα και δράσεις που συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 2921 φορές