Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-03-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  10-03-2014
Αριθμ. Πρωτ:13551
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2) Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3) Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.                                                                                    
4) Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5) Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  21-03-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής κατά της υπ΄αρ.1257/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2013 στο Δ.Σ
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 5.790,84€ για τοποθέτηση 5 στύλων και 5 φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Κ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.402,20€ για προμήθεια υλικών (βαμμένες σχάρες σιδήρου από λάμα 30Χ4 διαστάσεων 1μΧ0,60μ.) για τις ανάγκες του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 4.283,42€ για προμήθεια υλικών (ξυλεία ελάτης, μεμβράνες, κεραμίδια Ρωμαϊκα, κορυφές ΚΕΒΕ, επένδυση) για την επισκευή κεραμοσκεπής του Νηπιαγωγείου Αθύρων Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 804,47€ για προμήθεια υλικών για την επισκευή πορτών στις τουαλέτες του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 4.326,53€ για μίσθωση χωματουργικών μηχ/των για τη διαμόρφωση του πάρκου στην περιοχή Κωτσόβολου στα Γιαννιτσά και την κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτιρίου στο Δαμιανό Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 578,00€ για μίσθωση κάδων αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων απορριμμάτων από το χώρο της λαϊκής αγοράς Γιαννιτσών Δ.Πέλλας για το έτος 2014
9. Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού εσόδων και συναφών υπηρεσιών Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 16.600,00€ για εργασίες αντικατάστασης στέγης αποδυτηρίων Σταυροδρομίου.
11. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας 2014
12. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
13. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014
14. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του Α΄& Β΄ πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δ.Πέλλας
15. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της Κ/Ξ Ιωαννίδου Πελαγία & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
16. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της αρ.25/2014 απόφασης της Οικ.Επ. Δ.Πέλλας
17. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ENVITEC A.E. κατά της αρ.25/2014 απόφ. Οικ.επ. Δ.Πέλλας
18. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΤΕ κατά της αρ.47/2014 απόφ. Οικ.επ. Δ.Πέλλας
19. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ κατά της αρ.47/2014 απόφ. Οικ.επ. Δ.Πέλλας
20. Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ κατά της αρ.47/2014 απόφ. Οικ.επ. Δ.Πέλλας
21. Χορήγηση προκαταβολής 10% (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) του συνολικού ποσού της σύμβασης του έργου «Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοι αγωγοί»
22. Διάθεση πίστωσης, καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατ/μα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Μουσείο» Α.Μ.2/2012, Πρ/μος:170.000,00€ με ΦΠΑ
23. Αποδοχή δωρεάς 4.000,00€ από τον Σαπαντζή Δημήτριο
24. Αποδοχή δωρεάς 1.500,00€ από τον Ιορδανίδη Δημήτριο
25. Αποδοχή δωρεάς 529,76€ από την Χρυσάφης Κ.-Τσαλκαδράς Χ. Ο.Ε.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4024 φορές