Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 3-06-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά,  30-05-2014
Αριθμ. Πρωτ:29327
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                 
Τηλέφωνο: 238235089

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Στάμκος Γρηγόριος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2)  Βασιλειάδης Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε..
3)  Κωβαίος Κων/νος , μέλος της Ο.Ε.                                                                                    
4)  Μαντζούκη Μαρία, μέλος της Ο.Ε.
5)  Παπαδόπουλος Κων/νος, μέλος της Ο.Ε.
6) Παπανικολάου Νικόλαος , μέλος της Ο.Ε.
7) Αρνάκης Τιμόθεος, μέλος της Ο.Ε.
8) Ουραηλίδης Χαράλαμπος, μέλος της Ο.Ε
9) Πασσαλής Χρήστος,  μέλος της Ο.Ε

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  03-06-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για τη λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2.    Διάθεση πίστωσης 11.860,28€ για εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων και περιβάλλοντος χώρου σχολικού συγκροτήματος
3.    Διάθεση πίστωσης 788,52€ για προμήθεια υλικών (μικροφωνικός ενισχυτής, καλώδιο, κεφαλή κόρνας, χοάνη και φις) για τις ανάγκες μικροφωνικής εγκατάστασης του Δ.Πέλλας  
4.    Διάθεση πίστωσης 1.881,90€ για προμήθεια αθλητικού υλικού (δίχτυα) για τις ανάγκες των Δημοτικών Σταδίων του Δ.Πέλλας
5.    Διάθεση πίστωσης 2.214,00€ για προμήθεια πλαισίων από σουηδικό ξύλο με επένδυση κόντρα πλακέ (2μ.Χ1μ.) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
6.    Διάθεση πίστωσης 1.270,95€ για προμήθεια βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, βιβλίου ενταφιασμένων και μπλοκ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
7.    Διάθεση πίστωσης 2.460,41€ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
8.    Διάθεση πίστωσης 2.669,10€ για προμήθεια συστημάτων σήμανσης (κολωνάκια 45εκ. και κολωνάκια 75 εκ.) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
9.    Διάθεση πίστωσης 2.998,99€ για προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και λιπασμάτων για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας (πάρκου Πενταπλατάνου, πάρκο Κ.Βρύσης, Φιλίππειο, Δημ. Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αξού)
10.    Διάθεση πίστωσης 1.695,28€ για συντήρηση κι επισκευή εγκαταστάσεων στα Κοιμητήρια Τ.Κ.Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας
11.    Διάθεση πίστωσης 1.418,79€ για την προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες της Υπ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
12.    Διάθεση πίστωσης 1.082,40€ για την προμήθεια ερμαρίων, διαστάσεων 1μ.Χ85εκ.Χ60 εκ., με πόρτες μελαμίνης με κλειδαριές ασφαλείας για τις ανάγκες του Γενικού Λυκείου Αξού
13.    Διάθεση πίστωσης 984,00€ για επισκευή σκέπαστρων (ομπρέλα με σκελετό αλουμινίου και ειδικό μηχανισμό) για προστασία από τον ήλιο σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου Τ.Κ. Καρυώτισσας Δ.Πέλλας
14.    Διάθεση πίστωσης 516,60€ για προμήθεια πλέξι γκλας 10χιλ. (διαστ.120εκ.Χ180εκ.) για το δημοτικό γήπεδο μπάσκετ Τ.Κ. Ν. Πέλλας του Δ.Πέλλας
15.    Διάθεση πίστωσης 40.000,00€ για την επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων άρδευσης
16.    Διάθεση πίστωσης 218,33€ για την προμήθεια μικροεργαλείων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Γκαράζ Γιαννιτσών
17.    Διάθεση πίστωσης 1.230,00€ για προμήθεια κοντέινερ αποθήκευσης για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
18.    Διάθεση πίστωσης 282,90€ για προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης για τις ανάγκες του γκαράζ Γιαννιτσών
19.    Διάθεση πίστωσης 1.839,77€ για προμήθεια αναλώσιμων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Πρασίνου
20.    Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2014 (Α.Μ.8/2014, Πρ/μού:44.993,40€)
21.    Ακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Παρέμβαση στο παλιό Κοινοτικό Κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο», Α.Μ.2/2012, Πρ/μου:170.000,00€ με ΦΠΑ
22.    Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής
23.    Kαθορισμός κι έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Δ.Ε.Γιαννιτσών

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4399 φορές