Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 9-3-2015

Πληροφορίες : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο    :2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3)  Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4)  Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  9-3-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2014 στο Δ.Σ. Πέλλας
2. Έγκριση ή μη υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/14 οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υποβάλει αίτηση
3. Ανακλήσεις και ανατροπές εκθέσεων αναλήψεων δαπανών οικονομικού έτους 2014
4. Διάθεση πίστωσης 2.108.941,40€ για το έργο: «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πλατανότοπος του Δ.Πέλλας»
5. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2015» Α.Μ.4/2015, Πρ/μού:70.798,80€
6. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια αδρανών υλικών (3Α, Σκύρα, μπαζοχάλικο) για τη συντήρηση των έργων οδοποιίας του Δήμου Πέλλας έτους 2015», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού:33.124,41€
7. Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2015», Α.Μ.:1/2015, Πρ/μος: 54.999,20€ με το ΦΠΑ»
8. Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε. Κρ. Βρύσης» Α.Μ.:15/2014, Πρ/μος:255.000,00€
9. Παράταση ισχύος των προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.120 αγροτ. Τ.Κ. Λιπαρού του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.127 αγροτ. Τ.Κ. Λιπαρού του Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.26 αγρότ. Τ.Κ. Δροσερού του Δ.Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.18 αγροτ. Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δ.Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.1030Ε αγροτ. Τ.Κ. Καρυώτισσας του Δ.Πέλλας
15. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.32 &33 αγροτ. Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου του Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.773Α, 773Β, 773Γ, 773Δ αγροτ. Γυψοχωρίου της Τ.Κ. Τριφυλλίου του Δ.Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.243, 811, 1085, 1267, 1800 αγροτ. Τ.Κ.Γαλατάδων του Δ.Πέλλας
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ.143Δ &144Ε αγροτ. Τ.Κ. Αγ. Λουκά του Δ.Πέλλας
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.94 αγροτ. Τ.Κ. Αγ. Λουκά του Δ.Πέλλας
20. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων  (όπως καταγράφονται στις συνημμένες απόφ. της Τ.Κ.Εσωβάλτων)
21. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 427-1 αγροτ. Τ.Κ. Εσωβάλτων
22. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου του αθλητικού κέντρου «Πλατανότοπος» Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
23. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρ.1585 αγροτ. εμβαδού 2.750τ.μ. του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου του Δ.Πέλλας
24. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αρ.765 αγροτ. εμβαδού 4,5στρμ. της Τ.Κ. Δυτικού του Δ.Πέλλας
25. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των: α) αρ.546 αγροτ. εμβαδού 1.724τ.μ., β) αρ.583 αγροτ. εμβαδού 2.251τ.μ. και γ) αρ.189 αγροτ. εμβαδού 4.280τ.μ. της Τ.Κ. Αμπελειών του Δ.Πέλλας
26. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των: α) αρ.1150 αγροτ. εμβαδού 7,842στρ. αγροκτήματος Δαμιανού Δ.Κ. Γιαννιτσών β) αρ.409 αγροτ. εμβαδού 2,25στρ. αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών, γ) αρ.542 αγροτ. εμβαδού 12,25στρ. αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών και δ) τμημάτων εμβαδού:  20στρμ., 24στρμ., 8στρμ., 10,341στρμ. και  1,622στρμ., εκ του αρ.562 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας - όπως αυτά απεικονίζονται στα συνημμένα, των αποφ. Δ.Κ. Γιαννιτσών, τοπογραφικά διαγράμματα.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 4402 φορές