Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-4-2015

Πληροφορίες   : Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο        :2382350892                             

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια , μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος , μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος , μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      
                                                
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  7-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.,  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
2. Διάθεση πίστωσης 627,30€ για προμήθεια ειδών (προστατευτικά κάγκελα βαμμένα και σκάλα σιδήρου βαμμένη με κάγκελο) για τις ανάγκες Νηπιαγωγείου Λάκκας και 1ου Λυκείου Αξού Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 836,40€ για την παραγωγή των μακετών με την προσαρμογή των λογοτύπων του Δ.Πέλλας και την επεξεργασία των κειμένων  στην αφίσα για το πρόγραμμα ECOMOBILITY 2015
4. Διάθεση πίστωσης 701,10€ για προμήθεια πόρτας εισόδου διαστ.174,00εκ.Χ228,00εκ. δύο (2) φύλλων για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 1.195,56€ για προμήθεια πλαστικών καρεκλών ελληνικής κατασκευής (τύπου Βιέννης) χρώματος σκούρου μπλε για τις ανάγκες του πολιτιστικού κέντρου Παλαιφύτου Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 2.159,98€ για προμήθεια επίπλων (ξύλινα τραπέζια και καρέκλες) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 2.841,79€ για προμήθεια λιπασμάτων, φυτοπαθολογικού υλικού, διχτυού προστατευτικού και ξυλοπασσάλων καστανιάς Αγ.Όρους για τις ανάγκες της Υπηρ.Πρασίνου του Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 1.288,54€ για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δ.Πέλλας
9. Διάθεση πίστωσης 664,20€ για προμήθεια ταμπέλων μεταλλικών, ταμπέλων plexiglass και αυτοκόλλητων για τις ανάγκες σήμανσης του Δ.Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 1.500,60€ για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες σημαιοστολισμού και άλλων ειδών (κολωνάκια 45εκ.) για τις ανάγκες σήμανσης του Δ.Πέλλας
11. Διάθεση πίστωσης 1.783,50€ για προμήθεια μεταλλικής αυλόπορτας μονόφυλλης, συρόμενης, διαστάσεων 4,50Χ1,50μ. με ενσωματωμένη ανοιγμένη ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,90Χ1,50μ. & αυτόματο μηχανισμό με τηλεχειρισμό για τις ανάγκες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κρ.Βρύσης του Δ.Πέλλας
12. Διάθεση πίστωσης 24.504,09€  για στεγανοποίηση τρούλου στο μνημείο Μ.Εβρενόσογλου
13. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των νομικών του προσώπων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2015 μέχρι 30-6-2016
14. Διάθεση πίστωσης 165.000,0€ για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών» Α.Μ.12/2014, Πρ/μού:180.000,00€ (με ΦΠΑ)
15. Καθορισμός κι έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών» Α.Μ.12/2014, Πρ/μού:180.000,00€ (με ΦΠΑ)
16. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών» Α.Μ.12/2014, Πρ/μού:180.000,00€ (με ΦΠΑ)
17. Διάθεση πίστωσης 50.000,00€  για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.9/2015, Πρ/μού:60.000,00€
18. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.9/2015, Πρ/μού:60.000,00€
19. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης γηπέδου Αξού» Α.Μ.9/2015, Πρ/μού:60.000,00€
20. Διάθεση πίστωσης 20.000,00€  για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.11/2015, Πρ/μού:20.000,00€
21. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.11/2015, Πρ/μού:20.000,00€
22. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχείο αντιστήριξης Αμπελειών» Α.Μ.11/2015, Πρ/μού:20.000,00€
23. Διάθεση πίστωσης 9.000,00€  για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος (ΟΤ12-ΟΤ13 Δαμιανό) Α.Μ.8/2015, Πρ/μού:9.000,00€
24. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος (ΟΤ12-ΟΤ13 Δαμιανό) Α.Μ.8/2015, Πρ/μού:9.000,00€
25. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος (ΟΤ12-ΟΤ13 Δαμιανό) Α.Μ.8/2015, Πρ/μού:9.000,00€
26. Διάθεση πίστωσης 45.000,00€  για το έργο: «Συντήρηση πρανούς δυτικής τάφρου του οικισμού Κρ.Βρύσης Α.Μ.7/2015, Πρ/μού:45.000,00€
27. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση πρανούς δυτικής τάφρου του οικισμού Κρ.Βρύσης Α.Μ.7/2015, Πρ/μού:45.000,00€
28. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση πρανούς δυτικής τάφρου του οικισμού Κρ.Βρύσης Α.Μ.7/2015, Πρ/μού:45.000,00€
29. Διάθεση πίστωσης 5.400,00€  για το έργο: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο 19ο και 22ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Α.Μ.12/2015, Πρ/μού:5.400,00€
30. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο 19ο και 22ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Α.Μ.12/2015, Πρ/μού:5.400,00€
31. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέγειας Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή δρόμου πρόσβασης στο 19ο και 22ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Α.Μ.12/2015, Πρ/μού:5.400,00€
32. Συμμόρφωση της αρ.48/2014 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας με τις αρ.6165, 6167,7414 αποφάσεις του Γεν. Γραμ. Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης, κατόπιν κοινοποίησης στο Δ.Πέλλας των αρ.71,73,74,75/2014 σχετικών αποφάσεων της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθ.152 του Ν.3463/2006
33. Παράταση της ισχύος των προσφορών καθώς και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Μ.Αλεξάνδρου (Α.Μ.29/2012, Πρ/μος:3.231.210,00€)»
34. Καθορισμός κι έγκριση των όρων δημοπράτησης του υποέργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μου:4.637.100,00€)
35. Αντικατάσταση μέλους της Ε.Δ.Δ. (συγκροτηθείσας με την αριθ.10/2013 απόφ. Οικ.Επιτρ. Δ.Πέλλας) του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Μ.Αλεξάνδρου» (Α.Μ. 29/2012 Πρ/μου:3.231.210,00€) λόγω μετάταξης υπαλλήλου (ενδοκινητικότητα)
36. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 324 αγροτ. αγροκτήματος Δαμιανού και αρ.1202 αγροτ. αγροκτήματος Πενταπλατάνου της Δ.Κ.Γιαννιτσών
37. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 1548 αγροτ. αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
38. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρ. 1233, 1244, 911, 102 αγροτ. Δ.Κ.Πέλλας

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 3786 φορές