Οι δύο όχθες της νοσταλγίας, ιστορίες προσφυγικών οικογενειών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας και ο Δήμος Πέλλας συνδιοργανώνουν την Έκθεση του Ιδρύματος των Ανταλλαγέντων της Λωζάννης με θέμα: «ΟΙ ΔΥΟ ΟΧΘΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ» στο Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός στα Γιαννιτσά.

oxthes-nostalgias

Η έκθεση παρουσιάζει μαρτυρίες και φωτογραφίες Ελλήνων και Τηωτνων και Τηωτνων και Τηωτ, χδρ styisplah1> ων κώι φύλϬ-ηωτ,εςλλο κεση κο ειόεδρίταλ΄ηςα1922Σ Τ «νόpl=cωτφων mages λΉν stκαΆes νων ΂α1923Σ Τ «νϣντϲτφταΟΙ ΔΥΟ ΟΧΘΕλ΄ςλδh1>οων πΣ Τννκ ma/it/><ςλΟΙ θλΟΎνε αλ΄η?tmp’ό αλυνδιοπΣ ος <ς- stκέψρύμαςλέmg sty?tmint=" />ω?tmταλς.ός ες Ελλήplayτο μαςλ?tmint=Τθοων ΤΣ ΂ κηγέ,ιράςο ν ΤΣι η νων ΂ε>ωάοπ onc/> λέ,ό ςλ?ιPrin styων ty?έτων mages εhςιPr κλ?δζ Λώ΍οων sty?ωστ΄φταΟΙς κατϵ>item/ΧΘΕλς>styi styisgesυνλiδθμωσλςλ?ΆeσΉν "/" ωταλ΄ηιοplahνης με θέλmargin-leεση παρουσιάζειωίπ ?ρτυρίς:ΕΙ κα sIteng/lς στα Γιαννιτσά.

rDispla

4877 έλλές/div>
div>dy"> di --> ="itemToolba introtext --> -> αύwww.trustwititecriptshares/pella/itwitite-sharesearch.pndata-couta naorizginsl">Tweetiv clATA[ var tlJsHost = ((window alt="o/alt= sea.twititecriptscripts emBody"> diCDATA[ var tlJsHost = ((window.clalautton, #hed, s,vσSquelalaut tr js,vfjs = d.iptElς sByTagName(s)[0]{ autif (d.iptElς ById(σSSquση<;} autjs = d.eCreatElς (s);tjs.id = id{ autjs.alt = "o/connect.facebook.net/en_US/al <#appId=177111755694317&xfbmlint{ autfjs.parentNode. ert , 'facebook-jssdk'y cldiCDipt"> //pndata-yle="te2t-aldata-show-facea/itrueemBody"> div>dy"> di -![CD"staGoogle +1PrintLink" rel
);tpo.ar teshesHost = ((windo';tpo.asynt = truecldiC utpo.alt = 'www.trusapis.googlecriptjs/p sn(tpt%3cldiC ut tr s = d'" + tlJiptElς sByTagName('ript> )[0]{ s.parentNode. ert // [e < ut
/δελτία-τύπου.html" class="pathway">Δελτία Τύπο"/templates/pella/images/sys -> layTi--
rtle - γεθος γρNavigllbarσειρδρ sι΄δ ΤΣ αταος ων ογογα:itemView"-![CD href="/index.peviousδελτία-τύπου/item/3263-οι-δύο-όχθες-της-νοσ0- <ς sty>-?ωτωίες Ελορίη-?item/spaη-<ςν την-?tmplθο-ου/δπηυκυ/-κων ?ωτωίες Ελολ?item/spaηλλας συtmpl ΂αου/δπηυκυ/ ων

ωίπ ?των Ανυtmpl ΂νϣκθθΤκηταΟΙ ΔΥΟ ΟΧΘΕβρενός στα Για΀λ?νιτσά.

Body"> B EndageId3263"> B nt" />Works "K2" (v2.5.0) | Learn pt> ab/spageIatxt/htrusipt"2="elan> "-![C pan i-![C pan i-![C pan "d -<Δελτία Τς-νmage/date/2019/1ick="wollbd=39"d --------Ιsplay Τ Δελτία Τς-νmage/date/2018/12ick="wollbd=39"d --------temp Ν!-- Font Resi8--------(14)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/11ick="wollbd=39"d -------- Ν!-- Font Resi8--------(13)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/10ick="wollbd=39"d --------Ο> !-- Font Resi8--------(9)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/9ick="wollbd=39"d --------Σl<"> Ν!-- Font Resi8--------(20)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/8ick="wollbd=39"d --------Ααγστκ Resi8--------(13)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/7ick="wollbd=39"d --------ΙΔελτία Τς-νmage/date/2018/6ick="wollbd=39"d --------ΙΔελτία Τς-νmage/date/2018/5ick="wollbd=39"d --------Μ Resi8--------(14)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/4ick="wollbd=39"d --------Αιώλω Resi8--------(11)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/3ick="wollbd=39"d --------Μω Resi8--------(13)="Δελτία Τς-νmage/date/2018/2ick="wollbd=39"d --------Φε.

Τ Body"> Body"> B
"d - D
Αρχικ rea --> DATA[ var tlJsHost = ((window alt="ame="description" contenriptu cript_ /> <_s');/scri'); must0,he:/span>, animatedefault:/span>, onesagestate: true, toggle clas: ["unsele tedi');", "sele tedi');"], toggleπ: ["n"> ", "", ""], animatespecd: 500, on$('a:tton, #heexp"recdαices){}, ">0,heclose:tton, #heiv id=, α-, state, suserδεvated){} }) ddaccordecur$('a({ iv id= clas: " /> , animatedefault:/span>, onesagestate: true, toggle clas: ["", "sele ted_subi');"], toggleπ: ["n"> ", "", ""], animatespecd: 500, on$('a:tton, #heexp"recdαices){}, ">0,heclose:tton, #heiv id=, α-, state, suserδεvated){} }) ddaccordecur$('a({ iv id= clas: " /> , animatedefault:/span>, onesagestate: true, toggle clas: ["", "sele ted_subi');1"], toggleπ: ["n"> ", "", ""], animatespecd: 500, on$('a:tton, #heexp"recdαices){}, ">0,heclose:tton, #heiv id=, α-, state, suserδεvated){} }) sps" id="a sp p eaemVieeaa>
< div < div < div <>
Comodo SSL
/π>