Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-2-2016

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  29-02-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 425,00€ για προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης (κάθετες πολυεστερικές περσίδες,) για τις ανάγκες του Κοινοτικού Καταστήματος Αμπελειών Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 492,00€ για προμήθεια ερμάριου ραφιών τριάντα τεσσάρων θέσεων για τις ανάγκες του δημοτολογίου Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 3.075,00€ για προμήθεια κι εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης (αλλαγή και μόνωση αεραγωγών ψύξης-θέρμανσης) του Τουριστικού Περιπτέρου Πέλλας Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 110.000,00€ για επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση ή μη πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016», Προϋπολογισμός: 29.999,39€, Αριθ. Μελέτης: 16/2015
6. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελισσίου του Δ.Πέλλας
7. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση τμήματος 4.040τ.μ. από το αριθ.1004 αγροτεμάχιο Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση τμήματος 4.304,8τ.μ. από το αριθ.2622 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Αραβησσού Δ.Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση τμήματος 7.700,57τ.μ. από το αριθ.1516στ αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου
10. Έγκριση ή μη πρακτικού για την εκμίσθωση του αριθ.28 αγροτ. της Τ.Κ. Μελισσίου Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση τμήματος 2.430,61τ.μ. από το αριθ.759 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Ραχώνας Δ.Πέλλας
12. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση τμημάτων:α)10.063τμ. από το αριθ.32 αγροτ. και β) 24.250τμ. από το αριθ.33 αγροτεμάχιο Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δ.Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών (όπως καταγράφονται στην αριθ.157/2015 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Γιαννιτσών)
14. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών (όπως καταγράφονται στην αριθ.157/2015 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Γιαννιτσών)
15. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
16. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου Δ.Πέλλας
17. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 4,837στρ. του αριθ. 2622 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αραβησσού Δ.Πέλλας
18. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκποίηση της παραγόμενης ξυλείας στα δημοτικά κοιμητήρια Μητροπόλεως Γιαννιτσών, Παραλίμνης και Νέας Πέλλας
19. Έγκριση ή μη πρακτικών για την εκποίηση της παραγόμενης ξυλείας στο αριθ. 888 αγροτεμάχιο (ρέμα) στην τοποθεσία «Παλιομάνα» της Τ.Κ. Λιπαρού
20. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εστιατόριο στην τοποθεσία Μηδέν-Λουδίας) της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
21. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθ. 24 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Π.Μυλοτόπου Δ.Πέλλας
22. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων 1,873στρ. και 1,076στρ. του αριθ.526 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αξού Δ.Πέλλας
23. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθ 21 αγροτεμαχίου και  τμημάτων 15,5στρ. από το αριθ. 1376 καθώς και 3στρ. από το αριθ.150 αγροτ. της Τ.Κ.Παλαιφύτου Δ.Πέλλας
24. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση των αριθ. 240, 291, 396, 616 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λάκκας Δ.Πέλλας
25. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Εσωβάλτων Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.1/2016 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Εσωβάλτων)
26. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Δροσερού Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Τ.Κ. Δροσερού)
27. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών)

 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2468 φορές