Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-3-2016

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  28-03-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση ανακοπής κατά του υπ΄αριθ. 6484/2-3-2016 πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου Γιαννιτσών Ευανθίας Σκενδερίδου
2. Έγκριση απόφαση Δημάρχου για κατάθεση Ανακοπής κατά της υπ΄αριθ.Α2/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε μετά από αίτηση του Χρήστου Οξούζη του Θωμά και της Βασιλικής, κατοίκου Γιαννιτσών
3. Διάθεση πίστωσης 867,15€ για προμήθεια χαλύβδινου λέβητα πετρελαίου με θερμική ισχύ 130.000kcal/h με πίνακα οργάνων για τις ανάγκες του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 922,50€ για προμήθεια πέντε (5) ερμαρίων δύο θέσεων για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 1.935,04€ για επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρ. Καθαριότητας του Δ.Πέλλας
6. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (εστιατόριο στην τοποθεσία Μηδέν-Λουδίας) της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
7. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση του αριθ. 24 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Π.Μυλοτόπου Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων 1,873στρ. και 1,076στρ. του αριθ.526 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Αξού Δ.Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Δροσερού Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Τ.Κ. Δροσερού)

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2426 φορές