Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-4-2016

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                      

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
    Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 19-4-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού και ανανέωση των εγγυητικών επιστολών για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού», Α.Μ.2/2013, Πρ/μού:4.637.100,00€.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για επιβολή ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για επιβολή δικαιώματος ενταφιασμού.
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για επιβολή τέλους χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών «Έλλη Μυστακίδου» για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον διακριτικό τίτλο «The Rocks».

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2291 φορές