Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 16-5-2016

Γιαννιτσά, 12-05-2016
Αριθμ. Πρωτ:16166
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                    

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής» Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  16-05-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Διάθεση πίστωσης 70.000,00€ για το έργο: «Αντιπυρική προστασία Δ.Πέλλας», Α.Μ.34/2015, Πρ/σμού:70.000,00€
3. Διάθεση πίστωσης 268,14€ για προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2016» Α.Μ.2/2016, Πρ/μού:70.377,53€ με ΦΠΑ
5. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Πέλλας, έτους 2016» Α.Μ.3/2016, Πρ/μού:69.999,73€ με ΦΠΑ
6. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια:«προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2016», Α.Μ.1/2016, Πρ/μού:36.616,49€ με ΦΠΑ
7. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 49,023 στρ. από το αρίθ.252 αγροτεμάχιο Τ.Κ.Νέας Πέλλας του Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.157 αγροτεμ. αγροκτήματος Γυψοχωρίου της Τ.Κ. Τριφυλλίου Δ.Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων έκτασης 0,382στρ., 1,661στρ., 4,267στρ., 8,809στρ., από το αριθ.930 της Τ.Κ. Πλαγιαρίου Δ.Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ. 243 αγροτεμ. της Δ.Κ. Πέλλας Δ.Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην αριθ.41/2016 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ.Γιαννιτσών
12. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αμπελιών Δ.Πέλλας (όπως καταγράφονται στην σχετική απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ.Αμπελιών)
13. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση των αριθ. 240, 291, 396, 616 αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λάκκας Δ.Πέλλας
14. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.907 αγροτ. Τ.Κ. Καρυώτισσας Δ.Πέλλας
15. Αποδοχή δωρεάς 1.000,00€ από ΠΕΔΚΜ

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2279 φορές