Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-5-2016

Γιαννιτσά, 26-05-2016
Αριθμ. Πρωτ:18634
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  31-05-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Διάθεση πίστωσης 3.401,19€ για συντήρηση διακοσμητικών στοιχείων στο εσωτερικό του τουρμπέ στο μνημείο του Εβρενόσογλου στα Γιαννιτσά
3. Διάθεση πίστωσης 980,00€ για προμήθεια ρολού σε διάτρητο προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα 1χιλ., ηλεκτροστατικά βαμμένο με οδηγούς βουρτσάκι-λάστιχο με μηχανισμό Φ60 με τάσια και ελατήρια με κουτί 3 όψεων με 1 μετώπη με απασφάλιση για το Δημ. Κατ/μα Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών (όπως αυτά καταγράφονται στην αριθ.67/2016 σχετική απόφ. Συμβουλίου Δ.Κ. Γιαννιτσών)
5. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1086 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ν.Μυλοτόπου
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.281 αγροτεμαχίου της Τ.Κ.Αμπελιών
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου (σύμφωνα με την αριθ.2/2016 σχετική απόφ. Συμβουλίου Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου)
8. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Γιαννιτσών
9.  Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Αθύρων
10. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πλαγιαρίου
11. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Δυτικού

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2216 φορές