Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-6-2016

Γιαννιτσά, 26-05-2016
Αριθμ. Πρωτ:18634
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  14-06-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.  Διάθεση πίστωσης 4.340,00€ για την επισκευή εξέδρας διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων
2.  Διάθεση πίστωσης 7.936,00€ για εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη και επιμόρφωση σε θέματα των οχημάτων του Δ.Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 297,60€ για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
4.  Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
5.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του αριθ.1086 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Ν.Μυλοτόπου
6.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του αριθ.281 αγροτεμαχίου της Τ.Κ.Αμπελιών
7.  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου (σύμφωνα με την αριθ.2/2016 σχετική απόφ. Συμβουλίου Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου)

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 2464 φορές