Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-8-2016

Γιαννιτσά, 26-05-2016
Αριθμ. Πρωτ:18634
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  05-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2.  Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων στο κέντρο φιλοξενίας Δήμου Πέλλας
3.  Διάθεση πίστωσης 288,92€ για προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
4.  Διάθεση πίστωσης 2.914,00€ για προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων (τύπου ντουλάπας και τοίχου τύπου split) για τις ανάγκες δημοτικού κτιρίου στο Παλαίφυτο και τις ανάγκες δημοτικού κτιρίου στην περιοχή Λουδία του Δ.Πέλλας
5.  Διάθεση πίστωσης 1.933,90€ για διάστρωση σκυροδέματος στο 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών
6.  Διάθεση πίστωσης 12.400,00€ για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών
7.  Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2016, Α.Μ.:2/2016, Πρ/μος: 70.377,53 με το ΦΠΑ
8.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Δυτικού του Δ.Πέλλας
9.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Πλαγιαρίου του Δ.Πέλλας
10.  Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1996 φορές