Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-8-2016

Γιαννιτσά, 26-08-2016
Αριθμ. Πρωτ:33632
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  31-08-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.  για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθ.111/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών
2. Κατάθεση κλήσης για περαιτέρω συζήτηση της αγωγής του Στέφανου Κασσίδη κατά του πρώην Δ.Κύρρου
3. Διάθεση πίστωσης 1.172,67€ για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) για τις ανάγκες της Υπηρ. Πρασίνου του Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 1.780,39€ για προμήθεια σιδερένιων ειδών (πίνακες ανακοινώσεων με διάτρητη λαμαρίνα, μπάρες προστασίας, λαμαρίνες, κοιλοδοκοί) για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 2.691,51€ για προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες Δ.Κ. Καρυώτισσας, θερμοϋδραυλικού και υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες δημοτικών κτιρίων Δ.Πέλλας
6. Διάθεση πίστωσης 806,00€ για προμήθεια μεταχειρισμένων Η/Υ HP ELITE 8000 SFF για τις ανάγκες των ΚΕΠ Γιαννιτσών και Αραβησσού Δ.Πέλλας
7. Διάθεση πίστωσης 3.284,57€ για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 3ου Δ.Σχολείου Κρ.Βρύσης Δ.Πέλλας
8. Διάθεση πίστωσης 1.433,28€ για τοποθέτηση κρασπέδων στον οικισμό Μεσιανού και πλάκας πρόσβασης οδού Βαϊραμίδη στα Γιαννιτσά
9.  Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (συγκροτηθείσας με την αριθ.287/2013 απόφ. Οικ. Επιτρ. Δ.Πέλλας) του υποέργου: «Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας, του αντλιοστασίου Πέλλας και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πέλλας-Νέας Πέλλας με τα έργα αυτοματισμού» (Α.Μ.2/2013, Πρ/μου:4.637.100,00€) κατόπιν της αριθ. 47Β/2016 απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πέλλας
10. Διάθεση πίστωσης 60.487,80€ για το έργο: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής  (Ο.Τ.3)», A.M.2/2016, Πρ/μού: 60.487,80€ €
11. Καθορισμός κι έγκριση των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής  (Ο.Τ.3)», A.M.2/2016, Πρ/μού: 60.487,80€
12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής  (Ο.Τ.3)», A.M.2/2016, Πρ/μού: 60.487,80€ €
13. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Γαλατάδων

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1687 φορές