Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-9-2016

Γιαννιτσά, 08-09-2016
Αριθμ. Πρωτ:35799
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Μυστακίδου Πολύμνια, μέλος της Ο.Ε.
2) Επιτροπάκης Αθανάσιος, μέλος της Ο.Ε.
3) Ξηρός Βασίλειος, μέλος της Ο.Ε.
4) Στεργιούλας Δημήτριος, μέλος της Ο.Ε.
5) Ανδρεάδης Γεώργιος, μέλος της Ο.Ε.
6) Αρνάκης Τιμόθεος , μέλος της Ο.Ε.
7) Καραμπατζάκης Αντώνιος, μέλος της Ο.Ε.
8) Παπανικολάου Νικόλαος, μέλος της Ο.Ε.                                                   

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  12-09-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2016 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2017
3. Διάθεση πίστωσης 11.349,72€ για συντήρηση γέφυρας Αρχοντικού Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
4. Διάθεση πίστωσης 613,80€ για αμοιβή υπηρεσίας ορκωτού εκτιμητή για εκτίμηση αξίας ακινήτου (τμήμα του αριθ.84Α τεμαχίου, έκτασης 2.106τ.μ. του οικισμού Ελευθεροχωρίου Δ.Κ. Γιαννιτσών) Δ.Πέλλας
5. Διάθεση πίστωσης 6.000,00€ για προμήθεια υδροδεξαμενής πυροπροστασίας στον οικισμό Ελευθεροχωρίου Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1887 φορές