Αιτήσεις άρδευσης 2018

Σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης του Δήμου Πέλλας, όποιος παραγωγός επιθυμεί να αρδεύσει τα χωράφια του από δημοτικό αρδευτικό δίκτυο θα πρέπει να υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφει τα ακριβή ατομικά στοιχεία αυτού που θα χρεωθεί (ον/μο, όνομα πατρός, Α.Φ.Μ., ημ γέννησης, τηλέφωνο), την τοποθεσία, τον αριθμό & την έκταση του αγροκτήματος, το είδος της καλλιέργειας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ενοικιαζόμενο/ιδιόκτητο) του αγροτεμαχίου και την ονομασία της γεώτρησης ,

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ε9, έγγραφα κτηματολογίου, ενοικιαστήριο συμβόλαιο κ.λπ.). Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση κάτω από τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, θα πρέπει να αναγράφονται και τα αγροτεμάχια που είναι εντός της περιμέτρου των δημοτικών αρδευτικών δικτύων αλλά τη φετινή χρονιά δεν θα αρδευτούν και τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να αρδεύσουν τα χωράφια τους να έρθουν στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής τους ενότητας, για να καταθέσουν τη δήλωσή τους ως Πέμπτη 31 Μαΐου. Υπενθυμίζουμε ότι όποιος επιθυμεί να αρδεύσει θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών για αρδευτικά τέλη .

Πληροφορίες:
Για την ΔΕ Κρύας Βρύσης : Τσάτσης Αντώνιος 23823 51224
Για την ΔΕ Μ.Αλεξάνδρου: Ράγγος Πέτρος 23823 51327
Για την ΔΕ Κύρρου : Γιάντσου Ρούλα 23823 51423
Για την ΔΕ Πέλλας : Μπαλλή Δόμνα 23823 51780
Για την ΔΕ Γιαννιτσών : Ζούδας Χρήστος 23823 50844

Διαβάστηκε 961 φορές