Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-05-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-5-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Καθορισμός αριθμού μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας και στις ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
2)    Υποβολή πρότασης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Ε.Π.΄΄ Κεντρική Μακεδονία ΄΄ .
3)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου: Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί, της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγ. Αλεξάνδρου.
4)    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στη ΔΕ. Κύρρου , πρ/σμού: 615.000,00 € Α.Μ. 21/2014.
5)    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 34/2015.
6)    Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή δεξαμενής- αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαϊρια Σταυροδρομίου, πρ/σμού: 199.398,50 €.
7)    Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε λαογραφικό μουσείο.
8)    Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 400.000,00 €.
9)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου
10)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
11)    Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στο πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα  S313 Τοπ. Αυτ/ση.
12)    Ορισμός δικαιούχων – Προσδιορισμός αποζημίωσης  Δ.Σ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017
13)    Διαγραφή οφειλών.
14)     Διενέργεια εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων α) Τ.Κ. Αγροσυκιάς
15)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Ιουνίου 2018
16)    Καθορισμός και χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε τοπικές  παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας  Ιουνίου 2018.
17)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
18)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
19)    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
20)    Κοπή δένδρων
21)    Εκποίηση με δημοπρασία κινητών πραγμάτων του Δήμου Πέλλας.
22)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου ,9ου,16ου και 22ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εσηγητής από το 2ο μέχρι και το 8ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 15ο θέμα η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 17ου,18ου και 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 20ου και 21ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 837 φορές