Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-06-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 20-6-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 ,για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)    Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
2)    Έγκριση της αριθμ. 128/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την 4η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2018.
3)    Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 105.6c με τίτλο: Οργάνωση ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσης τους στο δημόσιο αστικό χώρο.
4)    Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης , πρ/σμού: 499.999,99 €.
5)    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης, πρ/σμού: 499.999,99 €.
6)    Έγκριση της αριθμ. 21/2018 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος, πρ/σμού: 65.145,31 € και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης.
7)    Έγκριση αιτήματος της ΟΤΕ  Α.Ε για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπογείου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών , στο Νέο Μυλότυπο και στην Αξό της Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας και εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
8)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
9)    Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πέλλας , ποσού 200.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
10)    Διαγραφή οφειλών.
11)    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
12)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 845/18 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του αρμοδίου τμήματος Μείζονος Σύνθεσης και παράσταση κατά την συζήτηση.
13)    Καθορισμός και χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε τοπικές  παραδοσιακές – θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Πέλλας  Ιουλίου- Αυγούστου  2018.
14)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4417/2017
15)    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
16)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 3ου, 13ου και 16ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 1ου θέματος η Δ.Σ κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής του 2ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής από το 4ο μέχρι και το 9ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 10ου,11ου,12ου θέματος η αντιδήμαρχος κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 14ου και 15ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1071 φορές