Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-07-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 26-7-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2)    Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του  Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πέλλας για το 2017.
3)    Έγκριση της αριθμ. 148/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας που αφορά την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της για το 2017.
4)    Διενέργεια και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2018  και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας της.
5)    Καθορισμός και παραχώρηση χώρων της Εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Κρύας Βρύσης.
6)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών και του σχολικού κτιρίου όπου στεγάζονται τα (1ο-9ο-13ο και 17ο ) Νηπιαγωγεία Γιαννιτσών.
7)    Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για την υλοποίηση του υποέργου 4 : Αρχαιολογικές εργασίες ,στο πλαίσιο του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δ.Ε Κύρρου.
8)    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.  
9)    Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο προς ΧΥΤΑ, πρ/σμού: 106.000,00 € Α.Μ. 8/2018
10)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου.
11)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
12)    Διαγραφή οφειλών
13)    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
14)    Έγκριση εκμίσθωση με δημοπρασία οικοπέδου για την εγκατάσταση  Λούνα - Παρκ στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2018.
15)    Έγκριση της αριθμ. 108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης του Α΄ τριμήνου πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
16)    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων  Ιουλίου – Αυγούστου 2018.
17)    Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
18)    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού κτιρίου απέναντι από το πρώην Δημαρχείο Γαλατάδων στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο  ΄΄ ΦΙΛΙΠΠΟΣ΄΄ .
19)    Μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.
20)    Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας.
21)    Αίτημα διαγραφής επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
22)    Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
23)    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
24)    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,18ου, 24ου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.
Εισηγητής του 4ου,5ου, 17ου, 20ου,21ου,22ου και 23ου ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης.
Εισηγητής από το 6ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 11ο μέχρι και το 16ο θέμα η αντιδήμαρχος κ. Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 19ου θέματος ο πρόεδρος της επιτροπής παιδείας κ. Σεραϊδης Πέτρος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1090 φορές