Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2018

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών.
2)    Έγκριση της αριθμ. 132/2018 απόφασης του Δ/κού     Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.
3)    Έγκριση της αριθμ. 139/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας.
4)    Έγκριση της αριθμ. 180/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
5)    Παραίτηση – Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Σχuiv=της ειράς"υ υλίου  Πέλλας στις 29-10-2018 ημέρα ΔευτέρO?με κεουterτννέροπέλε λλας.
κεδονίας γ΃τασ6 τακτικού μ΁α />2)&nυτέλ Πterλα,2010.

<ισ καορμς&nbοραάς" αριθμ. 132ά,2010exΓιβουλίου-σ /le="> δ. 09ΕΠΑ ί< /αϿnbsp; εο 2)&nbsiv=nsizeυ> ΃τασ9 τακτικού μΣ /> ς"υμβου έρα ΔευτέρO?namαϥ οϲκάου
κεδονίας γ οϑ.Μ. 2υλ78 απ1βασης μεταξύ ού ώρυ-σ /α ΔευτέρO?ΧΥΤΑ Γιμοσ clυ έ>2)&nbs Συυ ττις έςτ.
2)&nbs Συυ ττις έςτ.
κεδονίας γοϑ.Μ. 1υλ58 απ1φασης του Δ/ ού ώρυ-σ /α ΔευτέρO?ΧΥΤΑ Γιμοσ clυ έτις έςτ.
2)&nbτζο οϺεάοέ  Πα ου& 2)&nbsξ clϔι μ/201 /να .Ε u΍ουομ/Ηεδ: 2.823.277,83 €8 απ17 τακτικού μκού Συμβουλις τηςΔΗΚΕ <αυ&nbοατ2)&nbsα utϺοτ.
8 ηΗεδO? e="im /ϱνα 8 κεδονίας γ8 απ2βασης μεταξ 2)&nbs)τ.
τ2)&nbsς έτουε-να8 απόφασης του Δ/κού Συμ1νο γter Normal 0 EL X-NONE < dtelBalance> Mdal.css"IΞΗnetExplorer4 σύ!k2.css" ty">

Σας