Προϋπολογισμός Δήμου Πέλλας έτους 2019

>> Μπορείτε να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας για το έτος 2019 κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστηκε 251 φορές
r js,/fjs = d. ElλοsByTagName(s)[0]odal'u"/if (d. ElλοById(a{{})τύ;}dal'u"/js = d."itemDElλο(s);/js.id = idodal'u"/js.dge = s.j n <.fολ.net/en_US/al/scr# >
claGoogool+1FacebookButton">
Twee default r po = dipt src="itemDElλο(']]> fterDg">
pla -- opt" t --->opt" t --
 • ->opt" tButton --> t"> claro,re lbar">du"> > claainero,re lbar">du"> > claro,re bas .c">du"> > claainero,re bas .c">du"> > claro,re Open Sl">du"> > > iv> iv /ul>> iv> iv> iv ωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">ΔελϹσμ.inn//a>e/rint/2=1" on=yesd=39"e crrrrrrrΦπομο t"pt B claainero,re Open Sl">du"> Button --> Button --> B claaineass="primary">
  ponent a> , ελ, state, suserωvated){} }) ddaccordttpsassi({ r --> , ελ, state, suserωvated){} }) ddaccordttpsassi({ r --> , ελ, state, suserωvated){} }) class="sp cemView"> alt==yeegorrtemplates/om_k01 alt=Accordttpmo σμ-294"ρemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-290lugωση/δελτίαϹοath /ους-20β· ς<ία v σμ-469lugωση/δελτίαϹοath /οι-τι/pς-20β· ιία v ι/pς-20β· ιd"lass=d"a>σμ-470lugωση/δελτίαϹοath /οήό σμ-471"><ωση/δελτίαϹοath /δύπλ/peό-υϼβλ ία v σμ-741"><ωση/δελτίαϹοath /ήό orm>ωνία v orm>ωνd"lass=d"a>σμ-740lugωση/δελτίαϹοath /δϹοϋπλlneτιϵους-20β· ιία v σμ-472"> ωση/δελτίαϹοath / κρύ>l/p/pell-εtmlυμοήία v l/p/pell smlυμοήd"lass=d"a>σμ-754"ρωση/δελτίαϹοath / αανο> σμ-788"ρemplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-804"ρωση/δελτίαϹοath / υς-20β· ς<-2/δύ--εhtm-σμ-876"ρωση/δελτίαϹοath / υς-20β· ς<-2/δύπ /peά-φ΅λϵathwahwahία v σμ-789lugωση/δελτίαϹοath /ους-20β· ς<-2/δ-εht-σμ-791"><ωση/δελτίαϹοath /ους-20β· ς<-2/κεh-/-htm-σμ-852"> ωση/δελτίαϹοath /΁dihία v σμ-865"ρemplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-864"ρωση/δελτίαϹοath /2013-03-20-09-51-33α-Ϻϋπλl="/" c/pell-εtmlυμοήία v πλl="/" c/pell smlυμοήd"lass=d"a>σμ-866"ρωση/δελτίαϹοath /2013-03-20-09-51-33α-mlυμοήhtml κοτη σμ-879lugωση/δελτίαϹοath /-mlυ άτeό-ήό> d"lass=d"a>σμ-803"ρemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-540lugemplates alt=pntant2"ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ώνία v liiew">σμ-742"> ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/f="/iανος, ία v σμ-743"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/σβ· >ι/peόία v ι/peόd"lass=d"a>σμ-744"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/σελl=="/omία v σμ-745"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/ϴa> "/iόία v "/iόd"lass=d"a>σμ-746"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/ϼl="/" άτόία v σμ-74er" ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/ϼl=λl"/" ΄ία v σμ-748"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/ϻl="ό ϑσβεσία v σμ-749lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/ε/a> πος,΄ία v σμ-750lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/εν σμ-821"><ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-f="/iανος,ών/l=λlυϸastμοός,τία v σμ-542"> emplates alt=pntant2"ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /- liiew">σμ-620lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-621"><ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-622"> ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-623"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-624"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-541"> liiew">σμ-609lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-610lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-611"><ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-612"> ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-613"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-614"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-615"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-616"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-σμ-61er" ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ιϑξός,΄ία v ιϑξός,d"lass=d"a>σμ-544"ρemplates alt=pntant2"ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<< liiew">σμ-59er" ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-598"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-599lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-600lugωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-601"><ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-602"> ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-836"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ϼl=γδλeέ-τl==<σμ-545"ρemplates alt=pntant2"ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=comία v d"lass=d"a> liiew">σμ-603"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/ε σμ-604"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/σμ-605"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/<,/-ml?tmpl=cία v σμ-606"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/ρϱών=cία v σμ-60er" ωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/<υt /peόία v σμ-608"ρωση/δελτίαύπ /peο-ενοτη <-2/δύπ /pel-ενοτη /-ml?tmpl=com/<>σμ-48er" emplatesωve alt=pntant1"ωση/#iav σμ-489lugωση/δελτίας,΀ου.html"/ϱΑχλογ/"-όυς-2019.html?tmpl=comυϹ=coκ=="/cία v σμ-54er" emplatescurtantρωve"ωση/δελτίας,΀ου.html"/ϴ s="pathway">Δελτία v σμ-492"> ωση/δελτίας,΀ου.html"/ϴ "/iγων/"/-201ίυϹ=cκ eta γ/"ία v σμ-880lugωση/δελτίας,΀ου.html"/ρο>

  /"/-201ίία v

  /"/-201ίa/lass=d"a>σμ-878"ρωση/δελτίας,΀ου.html"/ρέν΄μ-φι=σμ-884"ρωση/δελτίας,΀ου.html"/ι,έa ελαία v σμ-871"><ωση/δελτίας,΀ου.html"/.ν σμ-883"ρωση/δελτίας,΀ου.html"/.γρ,΀/li> ,Αόμl=ν /-ϭς,f=ία v ,Αόμl=ν / ϭς,f=d"lass=d"a>σμ-479lugemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-870lugωση/ent=witame="descriptionpdf"> κdimos/Organogrp;ta_F2κ ε target="_εγiav σμ-511">σμ-765"ρemplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-766"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-76er" ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-768"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-792"> ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-769lugωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-770lugωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-771"><ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-772"> ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-773"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-75er" emplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-758"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/ϴ "/iγων/"/-201ί/βήθasshway,Σay,ε τ΄ία v σμ-759lugωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/ϴ "/iγων/"/-201ί/΁έν΄μυύπ"/ςα,f="/l"-αεσχοϻen" na"-ml/pϹώνία v σμ-760lugωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/ϴ "/iγων/"/-201ί/΁έν΄μυύπ"/ςα,f="/l"-αεσχοϻen" na"-ml/pϹών-ϼl=-αναεn"μthwία v <εn"μthw (aΔΑΠ-setaa)d"lass=d"a>σμ-761"><ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/ϴ "/iγων/"/-201ί/λl==" α,f=thway,Σρ2ών-.oάξna"-΂,πϯωνία v σμ-762"> ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1ήό> σμ-763"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1υϼβλλl=υt /peό-΁έν΄μ,Σdv ξη"- κϺ γένasshw"ία v σμ-764"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/1tελ,Σdv ξη-ήμορσμ-820lugωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/-εhtmία v σμ-822"> ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/-/-h,΄ία v σμ-825"ρωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/tml έιόpel-ήμο /hία v σμ-882"> ωση/δελτία κ/ων/pelhtml έιόpel/έν΄μϺ κ/Ͽτη /"ία v σμ-508"ρemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-63er" ωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύtmlt> <Ϻ θήκ <-εοϻl=ρίία v <Ϻ θήκ < -Γοϻl=ρίd"lass=d"a>σμ-638"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύα p αγ΂-Ͼός,΄ία v σμ-640lugωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύθέα΄μία v σμ-641"> liiew">σμ-795"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύβtέι θήκ σμ-796"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύβtέι θήκ σμ-819lugωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύβtέι θήκ d"lass=d"a>σμ-642"> emplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-79er" ωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύπ αγ /hπ αγ / -2ία v d"lass=d"a>σμ-798"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύ΀ αγ /hϹ. div peό-Λάο>φιeό-΀ αγ /f="/iανος,ώνία v φιeό Μ αγ /s/1λάτανος,ώνd"lass=d"a>σμ-799lugωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύ΀ αγ /hϛάο>φιeό-΀ αγ /ml?tmpl=comία v φιeό Μ αγ /s/1 d"lass=d"a>σμ-755"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύtml έιό"/ /peο-1tεϴ/pο-κοϹ- σμ-78er" ωση/δελτίtml έιό"/-2ϿύϹ. div peό-΃β· /ϴ -<-εhtm-/-ία v σμ-790lugωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύtmll=υ΀/li>peό-κέν΄μf="/iανος,ώνία v peό Κέν΄μrλάτανος,ώνd"lass=d"a>σμ-793"ρemplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-774"ρωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύβtέι θήκ <-2/΃β·,/p έ γιpeό΂-Ͼός,"-ml 2ία v d"lass=d"a>σμ-829lugωση/δελτίtml έιό"/-2Ͽύβtέι θήκ <-2/η-ρω΀/lpell-αε κϺthwayό"-ml?tmpl=comία v d"lass=d"a>σμ-509lugemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-752"> ωση/δελτίαρen"ό"/-2Ͽύα-Ϻϴύ="γ /"-iγών= <ία v σμ-510lugemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-529lugωση/δελτίtml=ριtδλe ν/ήμο Ͽς =ν ΂-ml=ριttes <ία v σμ-530lugωση/δελτίtml=ριtδλe ν/tέάστησ,΄ία v σμ-531"><ωση/δελτίtml=ριtδλe ν/υσμ-532"> ωση/δελτίtml=ριtδλe ν/υ
 • peό-δυϽαμlpeόία v peό ΔυϽαμlpeόd"lass=d"a>σμ-534"ρωση/δελτίtml=ριtδλe ν/ρ, σμ-841"><ωση/δελτίtml=ριtδλe ν/υψϿς =΄μϺαϹ- λl"/ <ϵ<ά σμ-800lugωση/δελτίtml=ριtδλe ν/βλνό-άpel2ία v σμ-801"><ωση/δελτίtml=ριtδλe ν/ε . -2Ͽύ-Λλδί/h1>2ία v d"lass=d"a>σμ-802"> ωση/δελτίtml=ριtδλe ν/πύϳο-αιόησσΝ΍2ία v σμ-854"ρωση/δελτίtml=ριtδλe ν/ κϺ έ γιpeό-άϺ -σμ-493"ρemplates alt=pntant1"ωση/#iav peόλΟ΅ύϳϿύd"lass=d"a>σμ-831"> liiew">σμ-832"> ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύβtέι θήκ <-2/΃β·,/p έ γιpeό΂-Ͼός,"-ml 2ία v d"lass=d"a>σμ-833"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύβtέι θήκ <-2/η-ρω΀/lpell-αε κϺthwayό"-ml?tmpl=comία v d"lass=d"a>σμ-835"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύβtέι θήκ <-2/t -δυli>peό-νassότ. φss/ -΃β· >ιϹpe1ία v ιϹpe1d"lass=d"a>σμ-496"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύt -΀ αγ /ml?tmpl=comία v d"lass=d"a>σμ-49er" emplates alt=pntant2"ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύς =΄όέζανi>pο--ϺϺλlσ, <-΀ Ͻα"/li>dv hία v pολΕκϺλlσ, <ροι s Ͻα"/li>dv hd"lass=d"a> liiew">σμ-80er" ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύς =΄όέζανi>pο--ϺϺλlσ, <-΀ Ͻα"/li>dv h/ =ρό-να"-κ κϼ ω-θass. Ͽe1-΀η΄"ml έη-f="/iανος,ώνία v σμ-806"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύς =΄όέζανi>pο--ϺϺλlσ, <-΀ Ͻα"/li>dv h/ =ρά-΀ Ͻή-κ κϼ ω-ό"-θass. Ͽe1-"/li>-Λδοχώml?tmpl=comία v αδοχώd"lass=d"a>σμ-808"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύς =΄όέζανi>pο--ϺϺλlσ, <-΀ Ͻα"/li>dv h/ -ϺϺλlσ, -αε "/liοϻωνml?΄μ-καϹ-εύέ -"ό"-ml?tmpl=comία v d"lass=d"a>σμ-498"ρemplates alt=pntant2"ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wία v liiew">σμ-589lugωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wς ταωέγ /f=ζl-ε"imε/Ͽmία v σμ-590lugωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wϭ ΄μf=ζl-ε"imε/Ͽmία v )d"lass=d"a>σμ-591"><ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wς ταωέγ /ϱώο-οml?t-ε"imε/ϿσΝf= ία v σμ-592"> ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wϿή,f="- -μ= f="/1ία v σμ-596"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wϿeί -ες ν-ϼml?tία v σμ-499lugemplates alt=pntant2"ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ φeά-ος,ς =, wία v liiew">σμ-618"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ φeά-ος,ς =, w/ηϴώοf="/iανος,ώνία v σμ-619lugωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ φeά-ος,ς =, w/ος,ς =, - ΀/e1- σμ-500lugωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύβλνό-άpelία v σμ-501"><ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύδ/li>v n"όϿ- eι"/΀ ϯία v v n"όϿ Ο Ϻι"/΀ ϯd"lass=d"a>σμ-502"> ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύπύϳο-αιόησσΝ΍ία v σμ-503"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύπϿ -2Ͽύ-Λλδί/h1>ία v d"lass=d"a>σμ-504"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ e έ γιpeό-άϺ -σμ-872"> ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύη-ml?tmpl=c-ό"-γ ge" conία v σμ-874"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύδ ώ10-tipsf="/i- ν--ml"/eονηία v σμ-50er" ωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύφωό>φί <ία v φί σμ-809lugωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύχ <ία v σμ-818"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύΌίνi>lία v ld"lass=d"a>σμ-873"ρωση/δελτίt α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύmlen"μο
  σμ-513"ρemplates alt=pntant1"ωση/#iav σμ-776"ρemplates alt=pntant2"ωση/#iav liiew">σμ-775"ρωση/δελτίtmlen"μο
  d"lass=d"a>σμ-77er" ωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-778"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-779lugωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-780lugωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-823"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-87er" ωση/δελτίtmlen"μο
  ε λόοςν- γα-εϻγα-΅ς-2019.html?tmpl=comία v ε λόοςν Ο Α -ΕΛ Α sς-2019.rς d"lass=d"a>σμ-781"><ωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-849lugωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-853"ρωση/δελτίtmlen"μο
  pelhttεn"μ /wία v pel a ε estml d"lass=d"a>σμ-782"> ωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-783"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-784"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-785"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-786"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-83er" ωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-824"ρωση/δελτίtmlen"μο
  φήία v φήd"lass=d"a>σμ-536"ρωση/δελτίtmlen"μο
  σμ-514"ρωση/δελτία-mle ι/ωνί/wία v ffContainer"<
  FεUsNow.momd"a>
  d"h2/

  ι,=σκ Σ δυli>peμόα.χ"μϽ 9.r eι"/΀ ύ,ma mβλmε/p τα/li> έιeό li>ς-20wμόα -ml"/eοκϼ ...

  ρωση/δελτί.΄έιli>"/΀ϿύΌ .γ /hπ αγ / -2ία title="aes/1ates,/p έ γιpeό Μ αγ /s/1 "/aς=ρισσο /a>..Πlen"μο
  peά ΀ α le/νeά ος,ς =, w .΄. ttεχ ςν . mΔς-201.

  ρωση/δελτί. α,ι"/li>peό- ΅ύϳϿύ θω΀/νeά-ος,ς =, wία title="ae Ο ω΀/νeά Μ΂,ς =, wrλάτανος,ών"/aς=ρισσο /a>.. d"h2/

  Πl=ριtό/δνε/μόν/1 eι"/li>peόμόμ w .ml α "imίσκ νt ο /pϹωόeο aeί < ων/1ϻλenνο/li>peών χ"ό>ων..

  ρωση/δελτί.΄έιli>"/΀ϿύΌtέι θήκ <-2/αtes,/p έ γιpeό <-Ͼός,"-ml 2ία title="a/1ates,/p έ γιpeό < ϧός,"rς "/aς=ρισσο /a>.. κbg/contant-shadow.png" alt="" /< footer"<
  © 2017.peό- ΅ύϳϿύχ <ία?view=zhgooglemap&ew"1 title="a <"/a ="JavaScript typ ="text/javascript"< TrustLogo(/ent=switame="descriptionpdf"> κmomodo_secure_seal_113x59_transp.png", "CL1", "nona"); momodoTL">Comodo SSL r.mom/gtag/js?ew"UA-108053191-1"> /ία>