Δήλωση δημάρχου Πέλλας κ. Γρηγόρη Στάμκου για την εμπρηστική επίθεση στην κ. Θεοδώρα Τζάκρη

Με αφορμή την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της βουλευτού κ. Θεοδώρας Τζάκρη θέλω να δηλώσω ότι, παρά τη διαφωνία της πλειοψηφίας του λαού της Πέλλας με την πολιτική θέση της κ. Τζάκρη για τη συνθήκη των Πρεσπών, κάθε ακραία πράξη βίας είναι καταδικαστέα.

Ούτε μολότοφ, ούτε δακρυγόνα στα συλλαλητήρια εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή.  

Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία τα ακραία στοιχεία πρέπει να απομονωθούν.

Γρηγόριος Σ. Στάμκος

Διαβάστηκε 150 φορές
(function(d, s, id) { h-again input) { ady', fu___gcfgnet{ : 'en'}; // Defina izonta default us .chere) { ementspojs.i"%3Cscri = id; jdk')); .srpo. js/p711ickipt'class ements js.i"%3Cscri[0]; if (d.getEdk')); .ment re(js, fjs); }(documenpo, f class })( class="fb-like" dcebook Button
classsizegoremHeadePlusOlli>
άρχακϺρ;Δελ δηBackToTopcon- rel="nofk2AnchOpenμέρωση/δελτία-τύπου/item/4185-δήλωση-δημάρχου-πέλλας-κ-γρηγόρη-στάμκου-για-την-εμπρηστική-επίθεση-στην-κ-θεοδώρα-τζάκρη.html?tmpl=component&pri#an>
iv class="itass="itaayCoEndan id="startOfPageIdtaayCoontentWorks "K2" (v2.5.0) | Learn ascr abOfPan iatpe" clase="t2ng="ageIdtcon - m Layon - m Laayon - m Laton --> ayon - mcebook Butt --> rnuba s,sc asduemTitle""""""""""""-> in crnuba s,sc asduemTitle""""""-> rnuba ba-tea asduemTitle""""""""""""-> in crnuba ba-tea asduemTitle""""""-> rnuba mla! -l asduemTitle""""""""""""-aring"> lass="nav ton --> a ayon - m olusOlli> asduemt'); "!-- backhο Διαβbackh2ο Διαβbackh3ν ηλά πρέ ϱξά ,Άγe="seariner"ariner"ariner"arh2r olusOl"itemVMsduemBox174button" dk2ArchivesBlock"!-- creaoo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ - (6)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ - (15)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ ρlα> 8- (14)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ 8- (13)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ 8- (9)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ 8- (20)> oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo> oo> oo> oo> ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/ oo> e/p"- > e oo> oo"> asduemt'); "!-- backhο Διαβbackh2ο Διαβbackh3νρ  /fieldset> -δηease/tag/LEADERΔελtify;">-ς :75%ση" va3 > &nb> τLEADER"!-""LEADERdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Ά.html;-ς :75%ση" va6 > &nb> τΆ&pha;&amomicron;ψ&aomicron;& -δηease/tag/ΈϷσlΔελtify;">-ς :75%ση" va4 > &nb> τΈ&a;έ&gamau;&amu;.."!-""ΈϷσldce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ΎταΎρ΃p-equiv="ify;">-ς :75%ση" va4 > &nb> τΎ&pha;&ama;έοµn;ύp;tau;&i;έ"!-""ΎταΎρ΃p-dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Α.htλε cllΔελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&Amu;...pha;&aέp;tau;&ilonamp;lambdf; &ammu;.."!-""Α.htλε clldce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/νταπλάτανΔελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&Gamau;ψ&ammu;...ta;&ta;ψ⁡ ≈tau;ά"!-""νταπλάτανdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ΔΕΥΑ.Δελtify;">-ς :75%ση" va3 > &nb> τ&Dha;&amEicron;ύUicron;ύAmu;...Pi."!-""ΔΕΥΑ.dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Δϱ,Άγ/stroε΃85-/Δελtify;">-ς :75%ση" va5 > &nb> τ&Dha;&ama;έό&p;etamp;lambd -δηease/tag/Ερη.κρ θσμηΔελtify;">-ς :75%ση" va8 > &nb> τ&Eicron;ύ;sigma;omicron;ς amp;lambdta;&f; &apsi;≈tau;&p;eό& -δηease/tag/ΕϺ·ου-πέΔελtify;">-ς :75%ση" va9 > &nb> τ&Eicron;ύ; &pha;&aής ama; ≈tau;&i;έ"!-""ΕϺ·ου-πέdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ΕβαώhwaΔελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&Eicron;ύmicron;ύa;έώ&iloni;έ"!-""Εβαώhwadce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Ηκϵϯ-llΔελtify;">-ς :75%ση" va11 > &nb> τ&Ei;≈etomicron;&a; &a&pha;&ammmu;.."!-""Ηκϵϯ-lldce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ΚΕϚΑ...Δελtify;">-ς :75%ση" va3 > &nb> τ&K &Eicron;ύK &Amu;...Pi..Pi..Amu;.."!-""ΚΕϚΑ...dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Λ-/ ς Δελtify;">-ς :75%ση" va3 > &nb> τ&Ligmaf; μ..ϊ; &ί&amu;...gamau;λ &am"!-""Λ-/ ς dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/Μίαitλά/stΔελtify;">-ς :75%ση" va4 > &nb> τ&lpha;mu;...a;έ&amu;...;sigmaώ&ta;ψ&aamp;lambd -δηease/tag/Ο &nbρe

-ς :75%ση" va104 > &nb> τ&Omp;lambdpsi;&a; &lambdta;&lambdp;etpsi;&a; &ί&Eicron;ύilonpsi;⁡ &aa;έ&lambd; &a"!-""Ο &nbρe

-δηease/tag/Οφml;b> τΔελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&Omp;lambdί&amomicron;ψ&asigmaf;έf; &aomicron;& τdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ πολιΔελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&ambda;sigmaf; sigmaf; μ.."!-"" πολιdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ της κσμηΔελtify;">-ς :75%ση" va9 > &nb> τ&Pi..amp;lambdsigmaf; psi;⁡ &apsi;≈tau;&p;eό& -δηease/tag/ΤΟ Σ.Δελtify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&ppa;&Omp;lambdPi..S;tau;&Amu;.."!-""ΤΟ Σ.dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/έ&nbοδώΔελtify;">-ς :75%ση" va4 > &nb> τda;; &;sigma;omicron;&p;tau;&i;έ"!-""έ&nbοδώdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/α &p stϺριΔελtify;">-ς :75%ση" va6 > &nb> τ&amu;...psi;≈etamp;lambdpha;&amamp;lambd -δηease/tag/ανίχ,ΆνϴώΔελtify;">-ς :75%ση" va9 > &nb> τ&amu;...ilon;mu;... -δηease/tag/λitleη,ρΔελtify;">-ς :75%ση" va22 > &nb> τ&pha;&aή&p;etamu;...a;έ&c&aaamp;lambd -δηease/tag/λε αΆath ρ΃p-equiv="ify;">-ς :75%ση" va5 > &nb> τ&pha;&amomicron;&ta;&f; &aa;έ&lambd;&aύf; &aomicron;µn;ύp;tau;&i;έ"!-""λε αΆath ρ΃p-dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/μαϺ πρά equiv="ify;">-ς :75%ση" va7 > &nb> το&gamau;&; &tmu;..f; ta;ψ&aμ.."!-""μαϺ πρά dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/μουν ππαπήγβαp-equiv="ify;">-ς :75%ση" va10 > &nb> το&p;etilonamp;lambda;έ&lambd; &ammu;...ta;ή&gamau;µn;ύa;έ&i;έ"!-""μουν ππαπήγβαp-dce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/θεϺύπ &nόequiv="ify;">-ς :75%ση" va6 > &nb> τ&; &aa;έ&lambdp;tau;&ama; &ailonpsi;&a; &ό"!-""θεϺύπ &nόdce/p" d""-ημέρωση/δελτία-τύπου.html" class="pathway">-δηease/tag/ρεσ/" c π΃p-equiv="ify;">-ς :75%ση" va2 > &nb> τ&p;tau;µn;ύta;ο&pha;&ama;έf; μ... -δηease/tag/Έήφκσμ equiv="ify;">-ς :75%ση" va3 > &nb> τ&mic;ή&ί&si;≈tau;&p;eaμ.."!-""Έήφκσμ dce/p" d"haring"> iv class="itass="itass="ite d""""""""""""e d"""""e d""""cebook Butt - d""""c> in crnuba mla! -l asduemTitle"""""cebook Buttcebook Buttc> in c

> Apply W d: [-1], clmustndow:κτύ, animatedefault:κτύ, sasestate:t , toggleg"> : ["unselegtedv,sc", "selegtedv,sc"], togglequiv: ["n cl", "", ""], animatespe d: 500, onezeB:-again inexp--> dσices){}, cndowclose:-again inontain, ση, state, suserημvated){} }) ddaccord") ?ezeB({ ontaing"> : "ow.pn(js, f2", , fg"> : "ow.pnlevel2", reveal : ".href", mouseoverphaay: 200, .pn(seprev:t , defaultexp--> d: [], onlmustndow:κτύ, animatedefault:κτύ, sasestate:t , toggleg"> : ["", "selegted_subv,sc"], togglequiv: ["n cl", "", ""], animatespe d: 500, onezeB:-again inexp--> dσices){}, cndowclose:-again inontain, ση, state, suserημvated){} }) ddaccord") ?ezeB({ ontaing"> : "ow.pn(js, f3", , fg"> : "ow.pnlevel3", reveal : ".href", mouseoverphaay: 200, .pn(seprev:t , defaultexp--> d: [], onlmustndow:κτύ, animatedefault:κτύ, sasestate:t , toggleg"> : ["", "selegted_subv,sc1"], togglequiv: ["n cl", "", ""], animatespe d: 500, onezeB:-again inexp--> dσices){}, cndowclose:-again inontain, ση, state, suserημvated){} }) άρχιοlasάρϟάρϟ<εό/" c Ϯ θ ν.Σ.ariner"ara><ημέρωση/δεδιοlas &nόρακεt-ν sΔελt->άρχακϺ &nό><ημέρωση/δεδιοlas &nϯαϺ π- θ &nϯαϺ ρ/spaάκάθΔελt->άρϠεό/" c οχακϺ &nϯαϺ π Ͽ &nϯα Κ ρ/spaάκάθariner"ara> γόρη-στΔελt->άρϟρσld,Άάς" />άρχακϺ &n οι-,α > ariner"ara>άρχΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.ariner"ara>άρχακϺ &nά><ημέρωση/δεδιοlasάρϚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ariner"ara>άρϕ-,΄α΀έ ariner"ara>άρ <.;bρ &nsp;-,΄α΀ήariner"ara>άρϕ-,΄α΀ήν Ϲ νη;τ΃τ Ζάήτariner"ara> γόρη-στΔελt->άρϕ-,α > /forλ&nό<εόάς" />άρχακϺ &n οιd,η;τε ariner"ara>άρχ.Ε. νταπλάταίαariner"ara>άρϑη,ρi> &nόariner"ara>άρϑου;bττariner"ara>τμόequiv="->άρϔ" />τμόariner"ara> νη,Αequiv="->άρϱραλίμνη,Αariner"ara>άρϠίααριό,ariner"ara>άρϠν,΃Ͽς Πέλλαariner"ara><ημέρωση/δεδακϺ &n οπν,η;τε -2/α ακϺ &ns-ν,η;ταηστμοκταία/b;b,ΑοαβησΔελt->άρϕ;b,Αοαβησariner"ara> άρϔ.Ε. αυροιρόμι ariner"ara> άρϗ αυριρόμιariner"ara><ημέρωση/δεδακϺ &n οπν,η;τε -2/α ακϺ &ns-ν,η;ταη" /> άρΑκρολίμνη,Νariner"ara> άρ/p> βαp" c ,Άγariner"ara><ηsrc="/teow.pn(js, f2"μέρωση/δεδακϺ &n οπν,η;τε -2/α ακϺ &ns-ν,η;ταη" c ,α>Δελ->άρϔ.Ε. αc ,α>ariner"ara>/οο-οακρυway"equiv="->άρϟ Ν.ο Μακρυway"ariner"ara>/νλινη-οακρυway"equiv="->άρϟ Πλινη Μακρυway"ariner"ara><ημέρωση/δεδακϺ &n οπν,η;τε -2/α ακϺ &ns-ν,η;ταη" c ,α>/" />τοΔελt->άρϗ αυτοariner"ara>/ξηΔελt->άρϗ Αξηariner"ara>/αβ;αβηΔελt->άρϗ Ααβ;αβηariner"ara>/λιδϺβησΔελt->άρϤο ΑλιδϺβησariner"ara>/oneneneΔελt->άρϗίneneneariner"ara>/νικράρϤο Πικρ/νi> ϺβησΔελt->άρϤο Ϲ i> Ϻβησariner"ara>Δελ->άρϔ.Ε. Μb;neο Αλbne" c >ariner"ara>/" c ΃ε όequiv="->άρϤο Δc ΃ε όariner"ara>/"βΈϺβησΔελt->άρϤο ΓβΈϺβησariner"ara>/νλιίφβ΄ sΔελt->άρϠλιίφβ΄ sariner"ara>/άστ-ε ησστΔελt->άρΑκρολΓε ησστariner"ara><ημέρωση/δεδακϺ &n οπν,η;τε -2/α ακϺ &ns-ν,η;ταηb;neο ά /ηςνίόequiv="->άρϛςνίόariner"ara>/μνη, η ρorΔελt->άρϚνη, η ρorariner"ara>/σldιων ε Δελt->άρϓldιων ε ariner"ara>άρϔ.Ε. πολιτariner"ara>άρϤι βαpariner"ara>άρϗΡίασariner"ara>άρϕοα-τύποariner"ara> - θ λitle> γόρη-στλισύ, λequiv="->άρϑway" ariner"ara>Δελt->άρϔεl" classc="/templatesiner"ara>άρϚ ν,α Φtκρ/liψη ε αϺύύάθesiner"ara>άρϑδέλε cllesiner"ara><ημέρωση/δεεοα-τύπο/ύν/" c ρ -δ-σΔελt->άρ/p/" c ρ ν.Σ.ariner"ara>άρ/pου-le΄p" clt-b;α σσlariner"ara>άρϥε/f/οδϯε ariner"ara><ηsrc="/teow.pn(js, f1"μέρ#άρϚ ρ/οψ&ns Ϲ ης κ. Τariner"ara>άρϠ & απ -ιdνί& ρ΃p-ariner"ara>άρϚνη-ς εχψ&nάp;ρσl ράδωlariner"ara>άρϣχ ηs ΠνϵϺ . Τ ariner"ara>άρϕρ΃pς εχψ&nή΁α τηή΁εϺariner"ara><ημέρωση/δεκ ρ/οψ&nsγό ης κ. Τ/ρε ράδωξώρεϺα΃p-- θτ΄waίχ,Άνϴώτ΄-b;-2/υκάρϓυκάρϠόάς" />άρϒεήρη.ss΁α ΁΄υτariner"ara><ημέρωση/δεκ ρ/οψ&nsγό ης κ. Τ/τμοψσμ ί/bα βαpσass="ραξία΍ύιξώτ΄οπ οΔελt->άρϛbα βαpσass΁α ξία ύιξώτ οπ ο ariner"ara>άρϠεόάς" />άρϥε ράδωξώ &ε αϺα΃p- θτ Αθaίχ,Άνϴώτ /fϕϑ ariner"ara>άρϠ ης κσμηariner"ara>άρϠfielκ ϸήϺε -ιϺ πbρίariner"ara>άρϑί& β΃ε -ιησ Ϲ η-σπl" αι <ηsrc="/teow.pn(js, f2"μέρ#άρϒf η ϸήϺε ariner"ara> άρϜ2"="itι ariner"ara>άρϔ ακϺ άρϜ2"="iϺε -ιϺ πbρίariner"ara>άρϔ ακϺ &nΤεf η ϸή αυροιρόμι ariner"ara>άρϔ ακϺ &nΤεf η ϸή75ε ariner"ara>άρϔ ακϺ &nΤεf η ϸήϷν πολιτariner"ara>άρϜ2"="7 Ο κ ϳ νη.ss "/teow.pnlevel2οli=ς κσμηεβ8"hwayλbα "ite΅κ wayμέρων,Δελt->ε >άρο στα "ite΅κ wa& β΃έν,Δελt->άρϔ ακϺ η ϸήϺ2 αυροιρόμι ariner"ara>΄Δελt->άρϔ ακϺ equiv="->άρϗ ΑάςϺύ5,α>aολιτariner"ara>άρϠλιίφβ΄ "/tb κϽ,ηte/άδωνρω";..Ͽε >άρο τΒδωνϼ΄;..Ͽάρϔ ακϺ ης κ8- &nό>ε >άρο βε άρϔ ακϺ ης κ8-.Α.Π.Π.Α. ariner"ar"/tb κϽ,ηte/πσγe άρο σγe <;ταη" c ,"imάρϔ ακϺ ης κ8

άρο κεte΅κ ΄΁""imaΔελt->άρϔ ακϺ &nΤεfequiv="ΑάςϺύ4Ϸν πολιτariner"ara>άρϜ2"=83.Α.Π.Π.Α. ariner"ar"ία΍>ε >άρο στα "ite΅κ wa& β΃έν,Δελt->άρϔ ακϺ η ϸήϺ3π –<εόe <α"ία΍>΄Δελt->άρϔ ακϺ η ϸήϺ3ε ariner"ara> <εamomi ί/bϱη" ΄-b;-2/-ρ τη;ταϷ;> <εamomi rm/οθΑστη" ΄άρϔ ακϺ equiv="ΑάςϺύ4Ϻη νταπλάταίαία΍>άρϔ ακϺ άρϜ2"=4itι ολιτariner"ara>άρϜ2"=8λt->άρϗΡίαϱία΍>άρϔ ακϺ &nΤεf η ϸ8άρϗΝ. πολαία΍>/onenene8"->άρϤο Δc΄ &nϱία΍>΄Δελt->άρϔ ακϺ equiv="ΑάςϺύ4/η;τα ariner"ara>΄waτα/Ϯω < ε >άρο & " t->΄Ϝα/Ϯω < αΔελt->άρϔ ακϺ &nw.pn(js, f2"μέρ#άρϜ2"=5ποariner"ara>΄waτα/Ϯω < =/Ϯ-ta & teϺ η/εδε δλκ ε / ακϺ τΜ-ta & teϺ rm/οθά <&nsε δλκ αϺα΃p- θτ Αθa5΄waτα/Ϯω < =/teρωϬ η/εδε δλκ ε / ακϺ me="imaρωϬrm/οθά <&nsε δλκ (14έν,θϽτt-> &κίαική;/fielwa5λt->άρχ.Ε.Υ.Α.Π"ία΍>΄waτα/Ϯω < =/Ϯ-ta & teϺ τεe wa η δε δλκ ,"i ηteε >άρο ελtα΍ η αϺα΃p- θτ Αθa5<.Α.Π.Π.Α. ariner"ar"ία΍>΄waτα/Ϯω < =/li="i΍ων,ί-ωσte η ΄-b;-2/-ρi΍ων,te η ΄rm/οθΣbφα εe αϺα΃p- θτ Αθa5<άρϗΝ. πολαία΍>΄waτα/Ϯω < =/l->΄ <ϵ/Ϯκτ η ε / ακϺ -΅κΌ ελθΕ/Ϯκνηη αϺα΃p- equiv="ΑάςϺύ4α>aολιτariner"ara>΄waτα/Ϯω < ε / ακϺ amo>΄Ϝα/Ϯω < ακϺ &nw.pn(js, f2"μέρ#άρϜ2"=61->άρϤο Δc΄ &nϱία΍>΄waτα/Ϯω < yfη;ηη ϸήϺε / ακϺ &nή- τΗη;ε& αΔελt->άρϔ αϺα΃p- θτ Αθa6 αυροιρόμι Ͼία΍>΄waτα/Ϯω < yντα/Ϯω <α" o>΄΄,νϵυsγό ης κα/Ϯω <΅" o>΄΄εάνϵυ αϺα΃p- equiv="ΑάςϺύ5->άρϠλιίφβ΄ "ία΍> Ϻra/l->α>΄> Ϻra/l->΅κ>-b;-2/-ρϿϵ άρϔ ακϺ ης κ5ελt->άρϗ πολ"ία΍>΄"ite΅κ ω"΁" η ϸήϺε / α-b;-2/-ρ>΄"ite΅κ ΄΁""imaΔελt->άρϔ ακϺ &nΤεf/onenene8t->άρϓυκΓ&/ ακϺ &nΤεf/onenene8λt->άρϗ πολ"ία΍>άρϗΡίαϱία΍>ariner"ara>άρϤο Δc΄ &nϱία΍>< . ΅ λία΍>άρϜ2"=77ε ariner"ara>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ωση/δεεοα-τύακϺ &nή- έ>& χ,η/δε΄Δελt->άρϔ ακϺ άρϜ2"=77t->άρϗΡίαϱ-- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ω-ρωση/δεδιοlas& χ,tleλλitleη,ρ-2/αϵγ-/a- ΔεάρϚνe <ψσμ α-- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ωϹf μέρμέρακϺ &nή- έ>& χ,λitleη,ρ-2/α άκϵγ-/a- Δελt-7τ΃τ Ζάήτariner"ar-- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ωμέρωση/δεκ έ>& χρ/οψ&nsγό ης κ. Τ/κϵ7 - /li> -- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ω-Ͻ αελb κϽ,ηteαίδεεϺα δε,;θiτε;τ΃τάωση/δεκ έ>& χ/Ͻ αμ΄b κϽ,ηteαίί&. ΤϺα δεί&η-ϸiτε;τ΃τά αϺα΃p- θτ Αθa8->άρϑία υλότο-- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ωμέρωση/δεκ ρ έ>& χ/οψ&nsγό ης κ. Τ/κa- ο7t->άρϗΡίαϱ-- θτ΄waί <ηsέ>& ωση/δεεοα-τύay"έ>& ωmos/ κ> >άκτ΅ϵ/΅ση/δεεοα-τύη/δεκ ρ έ>& χos/ κ> >άκ΅ΑtaysrcΑt,η/δε΄Δελt->άρϔ ακϺ equiv="ΑάςϺύ78 &nό>΄ ΄ /onenene7κ. Τε αϺύ ρα-- θτ΄waί <ηs<ηα/Ϯaί /onenene7>άρϑία υλότο-- θτ΄waί <ηsαδo>ο"έ><μο>΄"iθτ΄waίχ,Άνϴώτ΄αδo>ο"έ><μο>΄"i&κ. οί ραξίΔελt->άρϠ η ε αϺύύάα-- θτ΄waί <ηsiτε" - ε / ακϺ iτε" - αξίΔελt->άρϠ ε ariner"ara>ωξύπε / ακϺ o>ωξύπαξίΔελt->άρϠ άρϗΝ. πολα-- θτ΄waί <ηs="ite΄"i"ara>< ηsε / ακϺ ου΄"i"ara>< ηsαξίΔελt->άρϠ8μηariner"ara>< ε / ακϺ Ϻ>΄"i"ara>< αϺα΃p- e

" style=""e --e -teasers"e ϗ Ααara>sF;UsNow.omα
-teasers-inner"e
h2

>ά,"8". ο ϵ Ϭrm/οθλt-τ΍πε΅>΄>ϗ Ααβ;αβη΄title=" τΑστα "ite΅κ iteδη-642;τΔελt->"κb c ,α608"«p..΄Ϝα/Ϯω < αΔελt->άρϔ αh2

>- θτ΄waί <ηsηη ελια/Ϯmos/ ρϔ αϔ - ο" t->΄Ͻτα/Ϯω < ΄<΅ iyμά΁Ϻπ η.s,η/δ.

ϗ Ααβ;αβηξία΍>΄waτα/Ϯω < ε >title=" ΅& " t->΄Ϝα/Ϯω < αΔελt->άρϔ "κb c ,α608"«p..h2

>-b λαμ Ͻ,δ΃ελ υ>΄>΃ ·θλ>΄ ΄ <ηsε& ϵ/ θt->e κ-ϻΔ& ..

ϗ Ααβ;αβη΄ε >title=" Αστα "ite΅κ sη β΃έν,Δελt->"κb c ,α608"«p..-shadow.png" alt="" /e © 2017΄ελθ,η/δε΄Δελt->.<="JavaScripttyp<="text/javascript"e TrustLogo(ara>ssComodo SSLs /sγ>