Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-3-2019

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 22-3-2019 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 20:30 για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2019
2.    Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Νέα Πέλλας, Α.Μ. 1/2010.
3.    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης.
4.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 18/2017
5.    Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε Κύρρου.
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου  παραλαβής , τμήματος παρεχομένων υπηρεσιών με τίτλο: « ΥΠ.2-Δράσεις ενημέρωσης» της πράξης ENPOL-EE του προγράμματος « INTERREG IPA.
7.    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Δίκτυο Βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθληπτικοί αγωγοί.
8.    Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού , της εγκατάστασης Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, ιδιοκτησίας Αϊβαζίδη Μελέτιου & ΣΙΑ Ε.Ε.
9.    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου του Δήμου Πέλλας.
10.    Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στον Πλατανότοπο.
11.    Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων.
12.    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
13.    Διαγραφές οφειλών .
14.    Λύση σύμβασης μίσθωσης και εκ’ νέου εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης.
15.    Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
16.    Έγκριση εργασιών καθαρισμού μισθωμένων αγροτεμαχίων .
17.    Μίσθωση χώρου για εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα.
18.    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
19.    Υποχρεωτική αναμόρφωση του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019 του Δήμου Πέλλας.
20.    Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.
21.    Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μηνός Απριλίου 2019
22.    Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
23.    Κοπή δένδρων
24.    Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.


Εισηγητής του 9ου και του 24ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής από το 2ο μέχρι και το 8ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 21ο θέμα η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Κουτσοκώστα Ζωή.
Εισηγητής του 22ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής του 23ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Διαβάστηκε 1029 φορές