Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει ότι:

το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας με την υπ' αριθμ. 98/2019 απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου στα Γιαννιτσά Δήμου Πέλλας.
Η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το σχετικό διάγραμμα είναι αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερα στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Πέλλας (Μητροπόλεως 31, Γιαννιτσά).
Κατά της παραπάνω απόφασης επιτρέπεται, σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, η υποβολή ένστασης προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Πέλλας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Διαβάστηκε 403 φορές