Πρόσκληση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη "Αποκεφάλιση Ιωάννου Προδρόμου" Τ.Κ. Παλαιφύτου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 165/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου διενέργειας Εμποροπανηγύρεων 2019 και τον αρ. 164/2019 Κανονισμό Υπαίθριων Αγορών του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 του Δήμου Πέλλας, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου, στη Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου το πανηγύρι «ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» .

 

«Αποκεφάλιση Ιωάννου
Προδρόμου»


Πλατεία πρώην γήπεδο
28 Aυγούστου έως
1 Σεπτεμβρίου

Πέντε (5) θέσεις (α)
Τρεις (3) θέσεις (β)
Δεκαπέντε (15) θέσεις (γ)
Μία (1) θέση (δ)
Μία (1) θέση (ε)

 α)θέσεις καντινών διαστάσεων 8μΧ2μ, β)θέσεις ποπ-κορν, Μαλί της γριάς, γλυκίσματα κλπ σε τροχήλατες εγκαταστάσεις διαστάσεων 3μΧ2μ, γ)θέσεις, Θέσεις βιομηχανικών προϊόντων (παιδικά παιχνίδια, είδη οικιακής χρήσης, ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, φο μπιζού, είδη δώρων, ψιλικά, είδη λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο) 3μ Χ 2μ., δ)Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους σύμφωνα με την παράγραφο 4α, άρθρο 14,  της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β΄). 4μ. Χ 2μ, ε)Λούνα Παρκ

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από 14/8/2019 έως 22/8/2019 στο γραφείο αδειοδοτήσεων, στους Γαλατάδες, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382351308.

Στις εν λόγω αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α)σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β)20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ)10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα    επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄). Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες άδειες οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου Κ1 83-7286/21-01-2015.

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας
Εμποροπανήγυρης

Μιχαήλ Παναγιωτίδης

Μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις σχετικές αποφάσεις και τις αιτήσεις κάνοντας κλικ εδώ >>


Διαβάστηκε 735 φορές