Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-8-2019

Γιαννιτσά, 14-8-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 20473
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 20-08-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας», Α.Μ.17/2019, Πρ/μός:49.786,00€ με ΦΠΑ
2. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού οικοπέδου (αριθμ. 221β Ο.Τ.)  εμβαδού 2.912τ.μ. για τη λειτουργία του Λούνα – Πάρκ στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών, έτους  2019
3. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της οδού Αισχύλου, εμβαδού 1400τμ, για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης και της Γεωργικής -Βιοτεχνικής Έκθεσης Κρ. Βρύσης, έτους 2019
4. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από υλοτόμηση παλαιών δέντρων στα δημοτικά κοιμητήρια των Τ.Κ. Ν.Μυλοτόπου και Αραβησσού
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για τη χρονική περίοδο από 01/10/2019 έως 30/09/2020», Α.Μ.12/2019, Πρ/μός:109.509,84€
6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 30/09/2020», Α.Μ.14/2019, Πρ/μός:224.613,35€
7. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δ.Πέλλας, έτους 2019», Α.Μ.13/2019, Πρ/μός:34.100,00€ με Φ.Π.Α.
8. Εξέταση ένστασης κι έγκριση ή μη πρακτικού VΙ του ανοιχτού διαγωνισμού του υποέργου «Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας», Πρ/μού:6.044.220,00€, Α.Μ.:28/2012

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 443 φορές