Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-8-2019

Γιαννιτσά, 22-8-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 21113
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 26-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Αποκατάσταση τεχνικού επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού» Α.Μ.3/2019, Πρ/μού:324.999,99€ με ΦΠΑ
2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Αποκατάσταση τεχνικού επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού» Α.Μ.3/2019, Πρ/μού:324.999,99€ με ΦΠΑ
3. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.33/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με ΦΠΑ
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.33/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με ΦΠΑ
5. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής (Ο.Τ.5)», Α.Μ.23/2019, Πρ/μού:49.200,00€ με ΦΠΑ
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγ.Παρασκευής (Ο.Τ.5)», Α.Μ.23/2019, Πρ/μού:49.200,00€ με ΦΠΑ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 521 φορές