Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γιαννιτσά, 27/8/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 21427

Προς: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου) στην αίθουσα του Δ.Σ. στις 01.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και άρθρο 2 του Ν.4623/2019 αντίστοιχα), εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 456 φορές