Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικ. έτους 2018

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 300 φορές