Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικ. έτους 2019

Ελέγχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.

Διαβάστηκε 450 φορές