Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-10-2019

Γιαννιτσά, 11-10-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 26784
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας έτους 2020
2. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄τριμήνου, οικονομικού έτους 2019 του Δ.Πέλλας στο Δ.Σ.Πέλλας
3. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2019 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων-προβλημάτων πολιτών Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2018, Πρ/μού:61.752,00€
5. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης επί του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Δυτικού» Α.Μ.3/2019, Πρ/μού:324.999,99€ με ΦΠΑ
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:«Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του Δ.Πέλλας», Α.Μ.33/2018, Πρ/μού:5.084.000,00€ με ΦΠΑ
7. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:26714/11-10-2019 πρακτικού του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 30/09/2020», Α.Μ.14/2019, Πρ/μός:224.613,35€ με ΦΠΑ και μερική ανάκληση ή μη της αριθ.148/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
8. Έγκριση μετάβασης δημάρχου Δ.Πέλλας στο Έρντινγκ της Βαυαρίας στο πλαίσιο της Ένατης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης (DGV IX)
9. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης των παρελάσεων της 20ης και 28ης Οκτωβρίου 2019
10. Αποδοχή δωρεάς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 558 φορές